ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - ဆြဲသာဆြဲ


ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - ဆြဲသာဆြဲ
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၀၊ ၂၀၁၇