ညိမ္းေအးသာ- မတ္လ

မတ္
ညိမ္ေအးသာ
(မိုးမခ)ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ 

QA Workshop ႏွစ္ရက္ကလြဲ
မတ္
လထဲ ဘာထူးလဲ
ေလာင္ေတာ္ကႆပဘုရားဖူး
ၾကယ္
ဲစားၿပီး ေသြးအားနည္းသြားလို႔
ေဆးမ်ားသြင္ေအာက္စီဂ်င္ကူ
စာ
ေမးပြဲခန္round လွည့္ရင္ေမာၿပီး
ေျဖလႊာသိမ္းရင္ ေခါင္းမူးတတ္ရုံအျပင္
မတ္
လမကုန္ခင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေနနဲ႔
သမိုင္
းဝင္ေတာ္လွန္နီ ေတာ္လွန္ျဖဴေတြရဲ႕ၾကား
ေတာ္
လွန္ျဖဴ နီအသစ္ခုေပါက္ဖြား
ငါက
ေရာ သူ႔ကိုေတာ္လွန္ရဲသြားၿပီလား
မတ္
လထဲမွာပဲ
ယူကရိန္
းပေရာ္ဖက္ဆာရဲ႕
မ်က္
ဝန္းလ့ဲျပာနဲ႔ အဂၤလိပ္အကၡရာ
ႀကိဳးစားပမ္
းစားအေျဖရွာေနလည္
ခ်စ္
​​ေသာသူမ်ားနဲ႔ ညစာစားဆဲ
ေရဦးေရဖ်ားကဗ်ာစာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲမွာ
မထင္
မွတ္ဘဲ ႐ြတ္ခ့ဲရတဲ့ကဗ်ာ
"
ေခါင္းစဥ္က အခ်စ္"
ေသခ်ာစစ္ၾကည္ေတာ့
မတ္
လထဲ
ငါ့စိတ္
ကို အဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆုံးအရာ
မိုးမခရဲ႕မာတိကာမွ်သာ..။ ။

ညိမ္ေအးသာ

+ QA Workshop -တကၠသုိလ္မ်ား အရည္ေသြး အာမခံမႈ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
+ round - စာ
ေမးပြဲခန္းမ်ားလွည့္လည္စ္​​ေဆးျခင္