ကာတြန္း Joker - ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ေစ်း
(မိုးမခ) ဧျပီ ၁၉၊ ၂၀၁၇