ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ငန္းၾကီးရွိေနသ၍


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ငန္းၾကီးရွိေနသ၍
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၁၇