ကာတြန္း မိုးသြင္ - ႏွစ္ေဟာင္းက အမႈိက္ေတြဆိုလို႔ကာတြန္း မိုးသြင္ - ႏွစ္ေဟာင္းက အမႈိက္ေတြဆိုလို႔
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၁၇