ကာတြန္း KZZH ● ဘုရား ... ဘုရား ...

 
ကာတြန္း KZZH ● ဘုရား ... ဘုရား ...
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၇