ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Trump Card)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Trump Card)
(Academic Weekly, Yangon) မိုုးမခ၊ ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၁၇