ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - When pig fliesကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - When pig flies
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၁၇