ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ရန္သူစစ္ မိတ္ေဆြတု


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ရန္သူစစ္ မိတ္ေဆြတု
(မိုးမခ) ေမ ၁၁၊ ၂၀၁၇