ကာတြန္း ဖိုးေဇာ္(လိႈင္သာယာ) - ျမန္ျမန္ ႏႈိးၾကပါဟိတ္

ကာတြန္း ဖိုးေဇာ္(လိႈင္သာယာ) - ျမန္ျမန္ ႏႈိးၾကပါဟိတ္
(မိုးမခ) ေမ ၁၁၊ ၂၀၁၇