ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) - ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ပုုံတူကားခ်ပ္မ်ား


ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) - ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ပုုံတူကားခ်ပ္မ်ား
(မိုုးမခ) ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၇