ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား - အပိုင္း (၃၀)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား - အပိုင္း (၃၀)
(မုိးမခ) ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၇

● မုန္းကိုးေဒသ ဒူဝါမ်ား
CPB အေရွ႕ေျမာက္ မုန္းကိုးေဒသသုိ႔မဝင္မိီွက ထိုေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ နယ္ခံကခ်င္ဒူဝါမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ဆိုေသာ္လည္း ထိုေဒသ၌ လခ်ိတ္ ေလာ္ေဝၚ ဇိုင္ဝါးမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကလည္း ဂ်င္းေဖါမ်ားနည္းတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းတြင္ ဒူဝါမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကြန္ျမဴ နစ္တပ္မ်ားဝင္လာေတာ့ ဒူဝါမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္အတူထြက္ေျပးၾကရသည္။ မုန္းယားဒူဝါအႏြယ္မ်ားကေတာ့ KIA သုိ႔ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းသြားသည္။ ထိုစဥ္ကာလက KIA မွ ဗိုလ္မွဴး ဇုတ္ဒိုင္ဆိုသည္မွာ မုန္းယားဒူဝါမ်ဳိးရိုးမွျဖစ္သည္။ မုန္းေဟာင္ဒူဝါကဲ့သုိ႔ ကြတ္ခိုင္မွတဆင့္ လားရႈိး ရန္ကုန္ တုိ႔သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕၍ သာမန္အရပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါ မုန္းကိုး ဒူဝါတုိ႔က့ဲ မဆလအစိုးရႏွင့္ေပါင္း၍ ျပညသူ႔စစ္ (ပသစ) ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ (သကဆဖ) စသည့္ အမည္ျဖင့္ ရပ္တည္သြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ဤသည္မွာလည္း သူတုိ႔ဘဝအေျခအေနႏွင့္ဆိုင္သည္။ ထိုစဥ္ခ်ိန္က ေဒသခံဒူဝါမ်ားထဲမွ CPB ႏွင့္ပူးေပါင္းသူမရွိသေလာက္ဟုဆိုရမည္။ ထိုစဥ္က ဒူဝါမ်ားသည္လည္း ကိုယ္ပိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္တပဖြဲ႕ငယ္မ်ားထားရွိကာ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ CPB တပဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္အခ်ိန္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုတ္ခြာရသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ CPB တပဖြဲ႕မ်ားစဝင္စဥ္က အစိုးရတပဖြဲ႕မ်ားသည္ မုန္းကိုးအား အေလးထားျခင္းမရွိေသးေပ။ တပ္စုတစုခန္႔ သာရွိ သည္ဟု ဆိုသည္။ မန္ကန္တြင္ တပ္ခြဲရံုးရွိသည္။ တပ္ခြဲမွဴးမွာ ဗိုလ္ၾကီးဉာဏ္လင္း (ေနာင္ ရတခတိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္) ျဖစ္ သည္။

မုန္းကိုး မန္ကန္က်ၿပီးမွ ေဖါင္းဆိုင္အား တိုက္ခိုက္သည္။ မုန္းကိုးအေရွ႕ဖက္ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ မုန္းကိုးၾကား ပိတ္မိေနသျဖင့္ ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါမိသားစု သူ၏လက္နက္ကိုင္တပဖြဲ႕ အစိုးရတပဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းဆုတ္ခြာၾကရသည္။ ထိုဆုတ္ခြာေသာအဖြဲ႕အား CPB တပဖြဲ႕မ်ားက လမ္းကျဖတ္တိုက္သည္။ "အဲဒီလမ္းျဖတ္တိုက္ပြဲလဲၿပီးေရာ တိုက္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔တပ္ရင္းလဲပ်က္ေတာ့ တာပါဘဲဗ်ာ" ဟု နိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိန္းက ဆိုသည္။

ျဖစ္ပုံမွာ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ ၁ ရက္ မုန္းကိုးတိုက္ပြဲစလိုက္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ နယ္စပ္ တရုတ္ပိုင္နက္တြင္းမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား နိုင္ငံတကာေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္လႈံ႕ေဆာ္လိုက္ရာ တပ္အင္အားမ်ား ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုတိုးပြါးလာခ့ဲသည္။ ယူနီေဖါင္းထုတ္ေပး လက္နက္ထုတ္ေပးၿပီး ခ်က္ျခင္းဆိုသလို တပ္မ်ားဖြဲ႕စည္းတိုက္ခိုက္နိုင္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ထိုတပ္မ်ားကို စနစ္တက် ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္စည္းကမ္းမ်ားအရေသာ္လည္း ေကာင္း မတည္ေဆာက္နိုင္ခ့ဲေပ။

ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါအဖြဲ႕ ဆုတ္ခြာရာလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အားလုံးကို ေခ်မႈန္းနိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါပိုင္ ပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ ျမင္းလားအခ်ဳိ႕အားသိမ္းမိၿပီး လူအခ်ဳိ႕အား ေခ်မႈန္းနိုင္ခဲ့သည္။ သိမ္းရ သည့္ ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ေရႊဒဂၤါးမ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားပါေလရာ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ တရုတ္ ျပည္မွဝင္လာသည့္ တပ္သားသစ္မ်ားသည္ ထိုအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုိယ္စီ ယူေဆာင္ကာ လက္နက္မ်ားကို ခ်န္ထားခ့ဲၿပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ျပန္လည္ထြက္ေျပးၾကသျဖင့္ ထိုတပ္ရင္းပ်က္သေလာက္နီးပါးပင္ ျဖစ္သြားသည္ဟုဆိုပါသည္။

CPB မဝင္မီက ဒူဝါမ်ားသည္ မိမိပိုင္ဆိုင္ရာေဒသကို အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည့္ နယ္ရွင္ ပယ္ရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားအဖုိ႔ ေတာင္ယာခုတ္သည္ျဖစ္ေစေတာထဲ ေတာေကာင္တေကာင္ရသည္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားသည့္ေဝစုအား ဒူဝါထံပို႔ေပးရ သည္။ ဒူဝါျဖစ္သူက ေဒသတြင္း အမႈအခငး္မ်ားေျဖရွင္းျခင္း၊ ေလွခါးထစ္လယ္မ်ား ေရေပးသြင္းေရးကိစၥ လမ္းေဖာက္ျခင္း စာေပသင္ၾကားျခင္းကိစၥ စသည့္ေဒသတြင္းကိစၥအရပ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည္။

CPB ဝင္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ အိုးအိမ္ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ သူတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ကို ဖယ္ရွားလိုက္သည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ရန္သူျဖစ္သြားခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔လည္း ေဒသ တြင္းမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခ့ဲၾကသည္။ အခ်ဳိ႕လည္းအစိုးရ၏ ပသစႏွင့္ သကဆဖမ်ားျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ မုန္းကိုး ဒူဝါႏွင့္ ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါတုိ႔ ပါဝင္ခ့ဲဲၾကသည္။ ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါ၏အဖြဲ႕ ပို၍ နာမည္ထြက္သည္ဟု ဆိုရမည္။

ထိုအခ်ိန္က CPB ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသတြင္းသုိ႔ ဗမာတေယာက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေဒသခံမဟုတ္သူတေယာက္ ဝင္ေရာက္၍ သ တင္းေထာက္လွမ္းရန္ မလြယ္ကူလွေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါ၏ ေဖါင္းဆိုင္ သကဆဖသည္ အစိုးရတပ္အတြက္ အသုံး တည့္ခ့ဲသည္။ ေဖါင္းဆိုင္ သကဆဖသည္ ဦးစြာအားျဖင့္ ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ သိႏီၷၾကားရွိ မန္ပင္းတြင္ အေျခစိုက္သည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔စစ္ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ေဖါင္းဆိုင္မွအဆုတ္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားေသဆံုးခ့ဲရျခင္း ဥစၥာဓန မ်ား ဆံုး ႐ႈံးခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ေပါင္း၍ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးကို တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ ေဖါင္းဆိုင္ ဖုတ္ေက်ာင္ဒူဝါ၏သားသည္ ဥပေဒဘြဲ႕ရတဦးျဖစ္လာၿပီး နဝတေခတ္တြင္ ရဲဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ ၂၀၁၀/၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ တာဝန္ယူေနေပသည္။

● မင္းလတ္ရဲေခါင္ (ဦးစိမ္းေမာင္)
မုန္းကိုးနိုင္ငံေရးဌာနသုိ႔ ေရာက္ၿပီးမၾကာမီပင္ ပါတီ၏အေရးယူျခင္းခံထားရေသာ ရဲေဘာ္ေဟာင္းတေယာက္အေၾကာင္းၾကား ရသည္။ နိုင္ငံေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္းေျပာျပခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရပါ သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ အေၾကာင္းမွတဆင့္ ပါတီတြင္းသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ၾကားသိရသည္။

သူ့အားပါတီထဲတြင္ ရဲေဘာ္စိမ္းေမာင္ဟု ေခၚၾကသည္။ ရဲထြဋ္၊ ရဲေခါင္၊ မင္းလတ္ စသည့္အမည္မ်ားျဖင့္စာေရးသားခ့ဲ၍ မင္းလတ္ရဲေခါင္ဟုလူသိမ်ားသူျဖစ္သည္။ သူ၏အမည္ရင္းမွာ ကိုသိန္းေမာင္ျဖစ္ၿပီး ဇာတိမွာ ရန္ကုန္ ေမာ္တင္မွျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေက်ာင္းသားဘဝထဲက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဆက္သြယ္ခ့ဲၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ တက္ ေရာက္ခ့ဲသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ခ်က္နိုင္ငံ ပရတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ကမၻာ့ေက်ာင္းသားသမဂၢညီလာခံ၌ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ CPB မွေစလႊတ္ျခင္းခံရသူမ်ားထဲတြင္ တဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အတူေစလႊတ္ျခင္းခံရသူမ်ားမွာ ကိုထြန္းရွိန္ႏွင့္ ကို ခင္ဝင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ကိုထြန္းရွိန္ကေတာ့ ၁၉၆၃ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ ေဘက်င္းမွ ပဲခူးရိုးမသုိ႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခ့ဲၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီတြင္းသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားတြင္ ထြန္းျငိမ္း၊ ထြန္းရွိန္ဂိုဏ္းအျဖစ္ ေသဒဏ္ေပးခံ ခ့ဲရသည္။ လူထုဦးလွ ေဒၚအမာ၏သားျဖစ္သူ ကိုစိုးဝင္းမွလည္း သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ေသဒဏ္ေပးခံခ့ဲရသည္။ ကိုခင္ဝင္း (ကြယ္ လြန္) ကေတာ့ ထိုစဥ္ CPB ဗဟို ျပည္သူအသံ အသံလႊင့္ဌာန၏ တပ္မွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က သူ႔အမည္မွာ ရဲေဘာ္ထြန္းေအာင္ျဖစ္သည္။

ခ်က္နိုင္ငံ ပရတ္ၿမိဳ႕ ကမၻာ့ေက်ာင္းသားသမဂၢ၌ မင္းလတ္ရဲေခါင္တုိ႔ႏွင့္အတူတကြလႈပ္ရွားခ့ဲၾကသည့္ ေခတ္ျပိဳင္နိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ထင္ရွားသူတဦးမွာ ပါလက္စတိုင္းေခါင္းေဆာင္ ယာဆာအာရဖတ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဦးမွာ ေနာင္တြင္ ခ်က္သမတျဖစ္လာသူ ဗားကလက္ဟာဗယ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုထြန္းရွိန္ႏွင့္ ကိုခင္ဝင္း (ရဲေဘာ္ထြန္းေအာင္)တုိ႔ အား ပါတီက တရုတ္ျပည္ စစ္ခြၽမ္းျပည္နယ္သုိ႔ ျပန္လည္ေခၚယူခ့ဲၿပီး မင္းလတ္ရဲေခါင္ကေတာ့ ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ပညာ သင္ခ့ဲသည္။

မင္းလတ္ရဲေခါင္သည္ ခ်က္နိုင္ငံ ပရတ္တကၠသုိလ္မွာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕အျပင္ ဘာသာေဗဒအထူးျပဳႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ရယူခ့ဲသည္။ သူ၏ပါရဂူဘြဲ႕ယူစာတမ္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာေပတိုးတက္ေခတ္မွီေရး (Modernization of Literature) သည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာစာေပေလာကကို ၾကိီးမားစြာ ဂယက္ရိုက္ၿပီး စကားေျပာသလိုေရးရမည္ဟူေသာ စာေပအယူ အဆမ်ားေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ မင္းလတ္ရဲေခါင္သည္ ခ်က္နိုင္ငံ ပရတ္တကၠသုိလ္၌ ျမန္မာစာဌာနမွဴးႏွင့္ ပါေမာကၡရာထူး မ်ားရယူခ့ဲသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္ရွိ CPB သုိ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေသာအခါ ထူးခြၽန္ေသာ ပညာရွင္တေယာက္အျဖစ္ ေဘက်င္းေလဆိပ္တြင္ တ႐ုတ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ႀကိဳးအင္းလိုင္ (Zhou En-lai) ကိုယ္တိုင္ ဆင္းၾကိဳခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တရုတ္ ဗမာအေရးအခင္းကာလ၌ ေဘက်င္းအသံမွ မင္းလတ္ရဲေခါင္၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ခ့ဲၾကသည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ မင္းလတ္ရဲေခါင္သည္ ဗဟိုရံုး အသံလႊင့္ဌာနတုိ႔တြင္မေနဘဲ မုန္းကိုးေဒသသုိ႔ေရာက္ရွိလာခ့ဲသည္။ ဘာသာေဗဒပညာရွင္ဘဝထက္ နိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားခ့ဲသူဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ ေသာ္ မင္းလတ္ရဲေခါင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မတူေသာနိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ား ေပၚလာေတာ့သည္။ အဓိက မတူသည့္ အယူအဆႏွစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အေျခခံေဒသတည္ေဆာက္ေရးျပႆနာတုိ႔ျဖစ္ သည္။

အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာမွာ အေရွ႕ေျမာက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကတိုင္းရင္းသားျပႆနာေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ မူခ်မွတ္ထားသည္။ ဆိုရလွ်င္ တရုတ္ျပည္တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက်င္းပသည့္ မူဝါဒအ တိုင္းျဖစ္သည္။ မင္းလတ္ရဲေခါင္ကမူ ထိုမူဝါဒကို လက္မခံေခ်။ သမတနိုင္ငံမ်ားေပါင္းစုထားေသာ ယူနီယံတခုထူေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည္။ သူ၏စာတမ္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံအား ဧရာလြင္ (ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္အား အစြဲျပဳ၍) ယူနီယံတခု ထူေထာင္ရမည္။ ထိုယူနီယံထဲတြင္ သမတနိုင္ငံ ၁၆ နိုင္ငံဖြဲ႕စည္းေပါင္းစပ္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ မိမိတုိ႔ေရာက္ခ်ိန္ တြင္ သူ၏စာတမ္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးၿပီးျဖစ္၍ မိမိတုိ႔ဖတ္ခြင့္မၾကံဳေတာ့ေပ။ ဦးစိုးသိန္း၏ထုတ္ႏႈတ္၍ ျပန္လည္ ေျပာျပခ်က္မ်ားႏွင့္ က်န္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရေပသည္။

သူ၏ပုံစံသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအား ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ေပးကာေပါုင္းစည္းေသာ ဆိုဗီယက္ပုံစံဟု ဆိုနိုင္သည္။ ဥေရာ ပတြင္ ၾကာျမင့္စြာေန ထိုင္ခ့ဲသူျဖစ္ေပရာ ဥေရာပပုံစံယူလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုသေဘာထားကြဲလြဲမႈသည္ ပါတီတြင္း သက္သာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ထိုအခ်ိန္က ဝမ္ေပါင္ သမတနိုင္ငံထူေထာင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ KIA ႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္၍ သူ၏အယူအဆမ်ား ေပးပို႔ျဖန္႔ခ်ိ၍ ပါတီတြင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ခ့ဲသည္ဟု အေရွ႕ေျမာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုၾက သည္။

ဒုတိယတခုမွ အေျခခံေဒသတည္ေဆာက္ေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုင္စြဲထား ေသာ မူဝါဒမွာ လူတန္းစားတိုက္ပြဲအေျခခံျဖစ္သည္။ ဒူဝါမ်ားေျမရွင္မ်ားအား လူတန္းစားတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရမည္။ ၎တုိ႔ပိုင္ဆိုင္ ထား ေသာ ေျမယာမ်ားအား သိမ္းယူ၍ လယ္မဲ့ယာမ့ဲမ်ားအား ခြဲေဝေပးရမည့္ မူဝါဒသည္ အေျခခံေဒသတည္ေဆာက္ေရးသည္ အဓိကမူဝါဒျဖစ္သည္။ မင္းလတ္ရဲေခါင္ကမူ လက္ရွိအေျခခံေဒသမ်ားတြင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈနိမ့္က်ေနေပရာ စာေပယဥ္ ေက်းမႈ ျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးစားေပးလႈပ္ရွားမႈ ကိုဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ရပ္ခံသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ မုန္းကုိး ကြင္းအတြင္းရွိ ေကာင္းဒပ္ေက်းရြာအနီးအေျချပဳသည့္ ကြတ္ခိုင္ခရိုင္အတြင္ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

"ဥေရာပက လူငယ္လႈပ္ရွားမႈပုံစံေတြအတိုင္း လုပ္တာေပါ့ဗ်ာ" ဟု စစ္ခြၽမ္းရဲေဘာ္ေဟာင္းတေယာက္က ဆိုပါသည္။ ျမန္မာ ျပည္ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ တရုတ္ပုံစံႏွင့္ ဆိုဗီယက္ရုရွားပုံစံ၏ ကြဲလြဲခ်က္ သည္လည္း အေၾကာင္းအခ်က္တခုဟု ဆိုနိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထိ့ုေနာက္တြင္ မင္းလတ္ရဲေခါင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေဝးေရာက္ဗဟိုၾကားတြင္ သေဘာထားျပင္းထန္စြာ ကြဲလြဲသည္။ သူ့၏အယူအဆမ်ား တားဆီးပိတ္ပင္ခံရေသာအခါ မင္းလတ္ရဲေခါင္ကလည္း တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး ကာလက သုံးစြဲခ့ဲသည့္ပုံစံအတိုင္း စာလုံးၾကီးပိုစတာမ်ားကပ္၍ လူထုၾကားခ်ျပကာ ျပန္လည္တုန့္ျပန္ေဝဖန္တိုက္ ခိုက္ခ့ဲ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သခင္ဗသိန္းတင္အား "ကခလ" ဂိုဏ္းသားဟူ၍ တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ သူဆိုလိုသည့္ "ကခလ" မွ " ေကာက္စကီး၊ ခရူးေရွာ့လူေရွာက္ခ်ိ" စသည့္ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမားမ်ား၏ ဂိုဏ္းသားအျဖစ္ တိုက္ခိုက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ႏွင့္ ျပႆနာကပို၍ ၾကီးလာၿပီး ပါတီဗဟိုအားဆန္႔က်င္မႈျဖင့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ပါတီတာဝန္မွရပ္စဲခံရၿပီး မုန္းကိုးေဒသ မန္ကန္ေတာင္ေျခမွ ဦးလေထာ္တဲတြင္ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သေဘာမ်ဳိးထားရွိခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။ ထိုဦးလေထာ္တဲတြင္ ရွိေနစဥ္ကာလ သူ႔အားတာဝန္ယူေနသည့္ ကခ်င္ရဲေဘာ္တဦးမွ တဆင့္ KIA သုိ႔ သူ၏ " ဧရာလြင္စာတမ္း" အားေပးပို႔ခ့ဲသည္။ ထိုသတင္းမွာ ျပန္လည္ေပါက္ၾကားခ့ဲၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ KIA ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းမျပဳ နိုင္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဝ ေျမာက္ခရိုင္ ခြင္းမားၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခ့ဲၿပီး ေျခခ်ဳပ္ထားရွိခ့ဲသည္။

ဝ နယ္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ မသြားဟု မင္းလတ္ရဲေခါင္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆႏၵျပခ့ဲၿပီး အိပ္ယာေပၚမွ လုံးဝမထဘဲအိပ္ေနသျဖင့္ စီးျမင္းလည္းစီစဥ္ေပး၍ မရနိုင္ဘဲ ထမ္းစင္ျဖင့္ထမ္းၿပီး ရက္ ၂၀ ခန္႔ ခရီးအား လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ပို႔ခ့ဲၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ အလြန္ေခါင္းမာ၍ စိတ္ႀကီးသူဟု ဆိုရေပမည္။ မင္းလတ္ရဲေခါင္အား ဝ နယ္သုိ႔ပို႔လိုက္ျခင္းသည္ ထိုစဥ္ကာလက တဖြဲဖြဲ စတင္ေရာက္ရွိရန္ တာစူေနသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ပညာတတ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈမရွိရန္ ေနာက္ေရာက္လာမည့္ ပညာတတ္ ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚတြင္ မင္းလတ္ရဲေခါင္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပုံရသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)