ျမတ္လိႈင္း - ၂၀၀၈ ထဲကဆြဲထုတ္လာတဲ့ အေရးအႀကီးဆုံး သဲလြန္စ

 
 ျမတ္လိႈင္း  - ၂၀၀၈ ထဲကဆြဲထုတ္လာတဲ့ အေရးအႀကီးဆုံး သဲလြန္စ 
(Popular News Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ေမ ၂၆၊ ၂၀၁၇

  ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အတိုးအဆုတ္ခက္ခဲလြန္း တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲထားၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရ၊ တရားစီရင္ေရး အဓိကက႑သုံးရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားေစခဲ့ပါတယ္။ ထိမရကုိင္မရေအာင္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ ပါမင့္နစ္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္၂၅% ကဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီ၂၅% ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲက အေရးအႀကီး ဆုံးဥပေဒေတြကုိ ျပင္ဆင္ခြင့္၊ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးအဆိုတင္မယ္ဆိုရင္ ၇၅% ေက်ာ္ေထာက္ခံ မွျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ခြင့္ျပဳနိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္ကုိ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ကမၻာမွာအျပင္ရအခက္ဆုံး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အင္အယ္ဒီပါတီက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေနတဲ့ အတြက္ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ မျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္းကုိ လူထုကုိပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပ ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွလူထုအားနဲ႔ေတာင္းဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ယူဆျပီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အင္အယ္ဒီပါတီဟာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာအနိုင္ရခဲ့တာကုိ အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲမွ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ပုဒ္မ ၅၉ စကုိ ျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီႀကိဳးစားမႈဟာ လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ မျဖစ္ခဲ့ရေပမယ့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပုံအေျခခံ ဥပေဒထဲက ဟာကြက္တခုကုိဆြဲထုတ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ေနရာကုိ ရယူၿပီး ေဆာင္ ရြက္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ထဲက ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ အမ်ိဳးသားညီလာခံေခၚယူျပီး ၈ ႏွစ္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ ယူေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေနနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပနည္းလမ္း ေတြအမ်ဳိးမ်ိးနဲ႔ျပင္ဆင္လို႔မရနိုင္တာကုိ သိေနခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္အရာမ်ဳိးမဆိုလစ္ဟာေန တဲ့ေန ရာရွိတတ္စျမဲပါ။ ဒီလစ္ဟာေနတဲ့အေျခအေနကုိ အျမဲေလ့လာေနမယ္ဆိုရင္ သဲလြန္စတစ္စ ထြက္လာႏိုင္ ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေနရာကုိ ရွာေဖြနိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ ကုိၾကည့္ရင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားမႈတခုမွာ ဟာကြက္ေပ်ာ့ကြက္ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီတည္ေဆာက္ထားမႈကုိ အေပၚကစျပီး ေအာက္အထိ၊ ေအာက္ကစျပီး အေပၚထိ၊ အလယ္ကျဖတ္ျပီး အေပၚေအာက္၊ ေသခ်ာေလ့ လာရပါလိမ့္မယ္။ အေဆာက္အဦရဲ႕အတြင္းပုိင္းတည္ေဆာက္ထားမႈ၊ ျပင္ပကအေျခအေနေတြကုိ ေလ့လာရပါမယ္။

အခုလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာျပင္ဆင္လုိ႔မရနိုင္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲ၀ုိင္းကတဆင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ သဲလြန္စတစ္စ ထြက္လာခဲ့ ပါတယ္။၂၀၁၇ ေမလမွာျပဳလုပ္တဲ့ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီက ၂၁ ရာစုပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ျပန္က်င္းပရင္ တင္ျပႏိုင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္အညီ တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရ ရွိ ေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး ကုိယ္ပုိင္ဖြဲ႔စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားေရးဆြဲခြင့္ ကုိ ေဆြးေႏြးအသိ အမွတ္ျပဳနိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရပါတယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ၂၁ ရာစုပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကေန ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ကုိျပင္ဆင္ နိုင္ေရးအတြက္ သဲလြန္စ ရွာ ေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးအသိအမွတ္ျပဳခဲ့တာကု္ိ ဒီျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီမွာပါဝင္တဲ့ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဗိုလ္မွဴး ခြန္ဥကၠာက ” ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲခြင့္ရွိျခင္းဟာ ျပည္နယ္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လိုက္တာျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ ေကအင္ယူက ဖဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ” ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲနိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးပါ အသိအမွတ္ျပဳနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္” လုိ႔ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလုိ႔ မရဘူးဆိုေပမယ့္ ဒီလိုျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းလုိက္ျပီး ဒီဖြဲ႔စည္းပုံကခန္႔အပ္လိုက္ တဲ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္တရားရံုးေတြရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ က လာစြက္ဖက္လုိ႔မရပါဘူး။

၂၁ ႐ာစုပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံရဲ႕နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အဆင့္ ၇ ဆင့္ထဲက ျပည္ နယ္လူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူ ညီမွ်ေနထိုင္နိုင္ေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးကုိသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက အတည့္ျပဳနိုင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိတင္ျပီး ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမွာပါ။

တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရသြားရင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူဆိုတဲ့ အဆင့္ေတြကုိေရာက္ဖို႔ နီးစပ္သြားမွာပါ။” ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္က ဖက္ဒရယ္ပုံစံျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အဆင့္ ၅ မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ျပင္ကုိျပင္ေပးရေတာ့မယ္။ ျပင္ျပီးရင္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသစ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပဳေပးရပါလိမ့္မယ္” ဆိုျပီး ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာ က မွတ္ခ်က္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဒီ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေကာ္မတီရဲ႕ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံရံုး ညႊန္ၾကားမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး က “အားလုံးက ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ တခါမွမရွိခဲ့ဖူးတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ပါ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ကုိယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ကုိယ္ပုိင္အေျခခံဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒေတြ ထားရွိေပးရပါ့မယ္။ ဒါကုိ အကုန္လုံးက သေဘာ တူတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ညီလာခံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ ျဖစ္လာ မွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ေျပာဆိုလိုက္တာကလည္း ဖက္ဒရယ္အတြက္ အားရစရာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ လက္နက္စြဲကုိင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတာကုိ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမရခဲ့တာရယ္၊ တိုင္းရင္း သားျပည္နယ္ေတြ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

အခုျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီက အတည္ျပဳျပီး၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ထပ္ ဆင့္အတည္ျပဳလုိက္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြအတြက္ လက္နက္ကုိင္စရာမလုိေတာ့ ပါဘူး။ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးကတိျပဳစာခ်ဳပ္ဟာလည္း အလိုအေလ်ာက္လက္မွတ္ထိုးျပီးသား ျဖစ္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြအက်ိဳးကုိၾကည့္မယ္ဆိုတဲ ေစတနာထားမႈက အဓိက က်ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ စစ္ေဘးေရွာင္တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနခဲ႔ပါျပီ။ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္ေပၚ၊ ေတာင္တန္းေန တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ယာကုိျပန္ျပီး ေအးခ်မ္းစြာလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ခြင့္ရမွာ ပါ။

အင္စီေအကတိျပဳစာခ်ဳပ္ဟာ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြအတြက္ အခက္အခဲတခု ျဖစ္မေနသင့္ပါ ဘူး။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ေအးခ်မ္းစြာျပန္ေနထိုင္မႈနဲ႔ အင္စီေအကုိ လဲလွယ္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ အင္စီေအသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ထိုးျပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ တက္ေရာက္သင့္ ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန တန္းတူ ညီ မ်ွေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးတို႔ကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာသင့္ပါတယ္။ ဒီ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံကတဆင့္ ျပင္ဆင္ရခက္ခဲေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ ဆင္နိုင္မယ့္ နည္း လမ္းေတြထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲဝိုင္းဆိုတဲ့ ပလက္ ေဖာင္းကတဆင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္သဲလြန္စတစ္စ ထြက္လာႏိုင္တယ္လုိ႔ ထင္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီ၂၁ ရာစုပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကတဆင့္ ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ ေရာက္ျပီး ျပည္နယ္ လူထုေကာင္းက်ိဳးေတြကုိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ျပည္နယ္မွာေနထိုင္ေန တဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိကုိယ့္ျပည္နယ္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းနိုင္မယ္ဆိုရင္ တိုး တက္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေတြကုိ ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ပါဝင္ေနရပါလိမ့္မယ္။ မိမိတို႔ျပည္နယ္မွာ ေန ထိုင္တဲ႔ျပည္သူေတြကလည္းမိမိတို႔လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျမင္ခ်င္ၾကမွာပါ။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔လူမ်ိဳးစုအကိ်ဳးအတြက္ မိမိတို႔ အတၱေတြကုိစြန္႔လႊတ္ဖို႔ လိုေနပါျပီလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျပည္နယ္တိုင္းလူမ်ိဳးစုတိုင္းက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အခုအခ်ိန္မွာကုိင္စြဲထားႏိုင္ဖို႔လုိအပ္ေနပါၿပီ။ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကုိစြန္႔လႊတ္ႏိိုင္ ရမွာပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီေတြယွဥ္ျပိဳင္မႈ(သုိ႔မဟုတ္)ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အဓိက က်ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္မူကုိကုိင္စြဲျပီး မိမိတို႔ျပည္နယ္၊ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ တိုးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္နိုင္ မယ္ ေခတ္ ေရာက္ေနပါျပီ။ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေခတ္၊ စနစ္နဲ႔တန္းတူညီမ်ွေရး၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ရရွိေရးကုိရယူဖို႔ အေျခအေနေပးတဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

အခု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီက အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။


ျမတ္လိႈင္း
POPULAR Journal -Vol 9. No 18. 18 May 2017 မွ ...