ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံလွ်ပ္မ်ားနဲ႔ မဆုံစည္းလုိပါ

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံလွ်ပ္မ်ားနဲ႔ မဆုံစည္းလုိပါ
(မုိးမခ) ေမ ၂၇၊ ၂ဝ၁၇

● မူတစ္ခု ျဖစ္ဖုိ႔
ေမ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေ ဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC ရဲ႕ အစည္း အေဝးမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက တင္ျပလာတဲ့အခ်က္ေတြအနက္ ႏုိင္ငံေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝသယံဇာတ စတဲ့က႑ေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိ ယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ ဆက္လက္အတည္ျပဳဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ၄၁ ခ်က္ ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အစုိးရလက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံနဲ႔ လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ပထမ အစည္းအေဝးေတြမွာ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက စာတမ္းေတြတင္သြင္းတာ၊ ဖတ္ၾကားတာ၊ မွတ္တမ္းတင္ တာမ်ဳိးသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့တာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အခု ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝး မွာေတာ့ က်င္းပၿပီးစီးထားတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက ရလဒ္ေတြကုိ တင္သြင္းေဆြးေႏြးၿပီး အတုိင္းအ တာတစ္ခုအထိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သြားဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္လုိ႔ UPDJC တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေဝးက ရလာတဲ့ သေဘာတူညီမႈေတြကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေတာ့ အဲဒီ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိတင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိထားပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပည့္စုံေအာင္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးကေန သေဘာထား အားလုံးပါဝင္တဲ့ မူတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

● တက္ေရာက္ခြင့္
လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပခြင့္ရွိတဲ့ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြအနက္ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ (KNU၊ KNU-KNLA (PC))၊ DKBA၊ ပအုိဝ္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (PNLO)၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (CNF) တုိ႔သာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ထားႏုိင္ၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (ALP) နဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (RCSS) တုိ႔မွာ မက်င္းပ ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမဲ႔ လက္ရွိမွာ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ႔ အဖြဲ႔က ၈ ဖြဲ႔ဘဲရိွျပီး က်န္လက္မွတ္မထိုးထားတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြအမ်ိဳး သားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ မပါဝင္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ ျပည္႔စံုနို္င္ျခင္းရွိပါ႔မလားဆိုတဲ့ ေဝဖန္ခ်က္ ေတြရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးေရးဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္မွာ အခန္း ၇ ခန္း၊ ပုဒ္မ ၃၃ ခုမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံကို NCA က သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အတုိင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုး သူမ်ားသာ ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင္႔ရွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ မပါဝင္ဘူးလို႔ ေျပာတာေတြရွိေနပါတယ္။

● အားလံုးပါဝင္ေရးဆိုတာ
တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖုိ႔ ကခ်င္လူထု ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာလည္း အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားလံုးပါမွ ေအာင္ျမင္နိုင္မယ္ဆိုတာတဲ့စကားဟာ သေဘာတရားနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းအရ မွန္ကန္ေပမဲ႔ ဘယ္လို ပါဝင္ ရမွာလည္းဆိုတဲ့ ေမးစရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အားလံုးပါဝင္ေရးလို႔ ေျပာေနတာနဲ႔ တခ်ိန္ထဲ NCA တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးဖုိ႔ တိုက္တြန္းေနေလေတာ့ အားလံုးပါဝင္ေရး ဆိုတာ အားလံုးပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးဖုိ႔ ေျပာေနတာမ်ားလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

● အမ်ိဳးသားညီလာခံ ပုံစံလား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပဖို႔ NCA အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုးက လက္မွတ္ထိုး၊ မထိုးျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာပဲ၊ KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ WNO ဝအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔က ညီညြတ္ ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ကေန ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းတဲ့ စာေတြထြက္ေပၚလာပါတယ္။

အခုလို ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခန္႔မွန္းရခက္ေနၿပီလို႔ နိုင္ငံေရးသမားေတြက သံုးသပ္ေနၾကပါ တယ္။

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို အဓိကလုပ္မယ္လို႕ ကတိေပးေျပာ ဆိုထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ NLD အစိုးရကုိင္စြဲထားတာက ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာစၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တဲ့ NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပဖို႔ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာပဲရွိေနတဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမေရာက္ခင္ လမ္းခုလပ္တင္ လိပ္ခဲတည္းလည္းအေျခအေနမွာ ေရာက္ေနတာေတြ႕ရပါ တယ္။

တခါ နဝတ၊ နအဖစစ္အစိုးရေခတ္မွာအပစ္ရပ္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႕ေတြကလဲ NCA စာခ်ဳပ္ကို ထပ္ၿပီးလက္ မွတ္ထိုးစရာလို၊ မလိုဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေနသလို၊ NCA စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ ထိုးေရးမွာလဲ အခုေနာက္ပိုင္းအင္အားေ တာင့္တင္း လာတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို စာခ်ဳပ္ လက္ မွတ္ထိုးဖို႕ အၾကံဳးမဝင္သလိုလုပ္ထား တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာတင္ေရွ႕ဆက္ဖို႕ခက္ေနတာေတြ႕ေနရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ဝင္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးပီးသြားရတဲ့ နည္းလမ္း ဟာ အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေဝဖန္ေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ အဓိကက မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ေတြၾကာေနတာကို ေျပာဆိုေနၾကတာပါ။

● “ဝ” ရဲ႕ NCA အေပၚရပ္တည္ခ်က္
လက္ရွိအေျခအေနအရဆိုရင္ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ သြားဖို႕ ဆိုတဲ့သေဘာထားနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဒီလမ္းကုိ ဆက္ညႇိမယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ေတာင္ပိုင္းအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႕၊ ဒီလမ္းကို လက္မခံခ်င္ေတာ့တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရယ္လို႔ ႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႕ေနရပါ တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ NCA က တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ တန္းတူေရး၊ အားလုံးပါဝင္ေရး၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ေတြအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ဘက္က ႏုိင္ငံေရး ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုအျဖစ္ “ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမႈအ ေပၚ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္စာတမ္း” ေပၚထြက္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီစာတမ္းမွာ NCA စာခ်ဳပ္ဟာ “စစ္ေရး အရလည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္မေဖာ္ႏုိင္၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္လို႔လည္း သတ္မွတ္လို႔မရ ” ျမန္မာေတြ ဘက္က လိုရာဆြဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္တဲ့ စာခ်ဳပ္သာ ျဖစ္တယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ကိုဝင္ေရာက္လက္မွတ္ထုိးရင္ “၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ဝ” ရဲ႕ NCA အေပၚရပ္တည္ခ်က္ က “လက္မွတ္မထိုးဘူး” ဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ “ဝ” ရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမႈက “အပစ္ရပ္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ သေဘာသဘာဝ လံုးဝမတူ” ဒါေၾကာင့္ တိတိက်က်ခြဲျခား သတ္မွတ္ရ မယ္။ အဆင့္ ၂ ဆင့္နဲ႔သြားရမယ္လို႔ စာတမ္းထဲမွာ ဆိုထားပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို အာမ ခံႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိရမယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံအေပၚမွာ ပထမအဆင့္ အပစ္ရပ္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ျဖစ္ရ မယ္။

ဒီအဆင့္မွာ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေၾကာင္း အာမခံနုိင္တဲ့ စစ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ရမယ္။ ဒုတိယ ဆင့္ အမွန္တကယ္ အပစ္ရပ္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္လို႔ ပါရွိပါတယ္။

● တဘက္သတ္ခ်မွတ္ခဲ့
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးထက္ အဆင့္အမ်ားၾကီးျမင့္တဲ့ နုိင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈပါ။ လူထုတရပ္လံုးရဲ႔ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြကိုဒီမိုကေရစီက်က်ေျဖရွင္းနိုင္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာရမွာပါ။ NCAသေဘာတူညီခ်က္ ဆိုတာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ပထမအစ ေျခလွမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျခလွမ္းမွာေတာင္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၂ဝ ေက်ာ္ အကုန္မပါ။ ပါျပန္ေတာ့လည္း မျပည့္မစုံနဲ႔ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဘယ္လိုနိဂံုးခ်ဳပ္ၾကမွာလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္မွာ တၾကိမ္၊ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္မွာ တၾကိမ္၊ (၂ဝဝ၈) ခုႏွစ္မွာ တၾကိမ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အားလုံးမပါဝင္ဘဲ တဘက္သတ္ခ်မွတ္တဲ့ ကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ တိုင္း ရင္းသားျပည္သူ အမ်ားစုက လက္ခံမႈမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေတြ၊ ဥပေဒေတြ ေပၚထြက္လာတဲ့ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြ ေပၚထြက္လာၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ပယ္ဖ်က္ဖို႔၊ အစားထိုးဖို႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေတာင္းဆိုသံေတြဟာ မၾကာခင္ ကာလတခုမွာ ေပၚထြက္လာၾကပါတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ မူေဘာင္ေတြ၊ ဥပေဒေတြကို အာဏာသံုးၿပီး တဘက္သတ္ခ်မွတ္ခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံလ်ပ္ေတြ
စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာမွာ တန္းတူရည္မွ်ရွိမႈ သေဘာတရားကို အေျခခံရမွာျဖစ္ျပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ၊ ဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာေတြကို အစိုးရျဖစ္ေစ၊ အျခား မည္သည့္ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းကမွ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း မရွိတဲ့ အာမခံခ်က္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ကြဲျပားမႈက ရွင္းလင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာကုိ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိေနတဲ့ အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အင္စတီက်ဴး ရွင္းေတြကို ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဖိအားေပးဖုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳလို႔ မရပါဘူး။ ဒါမွသာ ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ျခင္းက ပုိမုိအားေကာင္းလာၿပီး အက်ဳိးရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေတြ ေပၚထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ျပည္ ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့သူေတြ သတိျပဳသင့္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕အျဖစ္ခံယူထားတဲ့ အဖြဲ႔စည္းကလဲ ျပည္သူလူထုအေပၚ ရုိးသားဖုိ႔၊ သစၥာရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကမွ ေမာင္ပိုင္စီးထားလုိ႔ မရပါဘူး။ ေမာင္ပိုင္စီးဖုိ႔ ၾကိဳးစားတာ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္မႈ ျပဳလုပ္တာေတြဟာ လႈပ္ရွားမႈကို က်ဆံုးေစတ့ဲလကၡဏာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီညတ္ေရး တည္ေဆာက္ တယ္ဆိုတာ မတူညီတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြ တရားမွ်တမႈအတြက္ ရင္ဆုိင္တိုက္ပြဲဝင္မႈရဲ႕ရလဒ္ပါပဲ။

သမုိင္းအဆက္ဆက္မွာေတာ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာ အင္အားနဲ႔ အေျခအေနကသာ ျပဌာန္းေလ့ရွိတာကုိ ေတြ႕ရပါ တယ္။

ျပည္သူလူထုအတြက္ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာလည္း ၾကားျဖတ္အစိုးရတခု ေပၚထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ပဋိပကၡေတြျပီးဆံုးမွ ေဖာ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့ အမ်ဳိးအစား တခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အင္အားကုိ ကုိယ့္အင္အားထင္၊ ကုိယ့္အင္အားကုိ အေသအခ်ာ အသုံးမခ်ႏုိင္တဲ့အခါ တျခားသူ ခင္း က်င္းထားတဲ့ အေျခအေနကုိ ကုိယ္ျပဌာန္းထားတာ ထင္မိရင္ေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးဟာ ဟုိး .... အေဝးက မုိးကုပ္စက္ဝုိင္းအေျခမွာ တလွပ္လွပ္ထေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံလွ်ပ္ေတြနဲ႔သာ ဆုံစည္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
၂၂၊ ၅၊ ၂ဝ၁၇