ကာာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - ပေယာဂ မွန္ရင္ ...


ကာာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - ပေယာဂ မွန္ရင္ ...
(မိုးမခ) ေမ ၁၉၊ ၂၀၁၇