ကာတြန္း မင္းထက္လူ ● ငါလည္း အာမမခံႏုိင္ဘူး ...

ကာတြန္း မင္းထက္လူ ● ငါလည္း အာမမခံႏုိင္ဘူး ...
(မုိးမခ) ေမ ၂၀၊ ၂၀၁၇