ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဆႏၵရွိရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရမယ္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဆႏၵရွိရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရမယ္
(မိုုးမခ) ေမ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇