ျမင့္ေအာင္သန္႔- ေအးအတူ ပူအမွ်
ေအးအတူပူအမွ်
ျမင္ေ့အာင္သန္႔
 (မိုးမခ)၊ ေမ ၈၊ ၂၀၁၇

ေတာင္ေတြက
ျမင့္သထက္ျမင့္လာ
ၾကင္သူရယ္
ကားပိစိေကြးေလးရယ္
ဦးတည္လာေနတဲ့
ျမဴ အေယာင္ေဆာင္တိမ္ထုထဲ
ဝိုးတဝါး နဲ႔တိုးဝင္ေရြ႕လ်ား
မလြမ္းအားပါဘူးရယ္
ဝမ္းစာ႐ွာဖို႔ထြက္ခဲ့တယ္

ျမင့္ေအာင္သန္႔
၂၀၁၇