မင္းညြန္႔လိႈင္- ကု ထံု း

Photo - Than Htay Maung


မင္းညြန္႔လိႈင္- ကု ထံု း

(မိုးမခ) ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၇

တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို
လုံေလာက္စြာမီွဝဲၿပီးၿပီလား။

အသံကို
အဆုံးစြန္အထိေလ်ွာ႔ခ်ၿပီးၿပီလား။

ၾကမ္းျပင္ေပၚ
အပ္တေခ်ာင္းမက်ေစရ။

ဝတ္မႈန္ေတြ
တမႈန္ခ်င္းခြဲထားပါ။

အသံထြက္အဂၤါကို
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ဖိႏွိပ္လိုက္။

မင္းလက္အံေသတာနဲ႔
ေအာ္သံေတြပန္းထြက္လာလိမ္႔မယ္။

မထင္မွတ္ဖြယ္
အၾကားအာရုံေကာင္းမြန္သြားပါမယ္။ ။

မ င္ း ညြ န္႕လိႈ င္
၁၀ ေမ ၂၀၁၇