ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - I call shotgun


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - I call shotgun
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ေမ ၂၆၊ ၂၀၁၇