ကာတြန္း Joker - ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လဲတယ္ေနာ္ လဲတယ္


ကာတြန္း Joker - ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လဲတယ္ေနာ္ လဲတယ္
(မိုးမခ) ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၇