ကာတြန္း Joker - ျငိမ္း ေျခ ဥ လား ေျခ ဥ ျငိမ္း လား ...


ကာတြန္း Joker - ျငိမ္း ေျခ ဥ လား ေျခ ဥ ျငိမ္း လား ...
(မိုးမခ) ေမ ၉၊ ၂၀၁၇