ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Pain in the neck


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Pain in the neck
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ေမ ၁၉၊ ၂၀၁၇