ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Pros and Consကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Pros and Cons
(Academic Weekly Journal, Yangon) (မိုးမခ) ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၇