ဇြန္ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ BKK Night Market(Mandalay) ပြဲမွပံုရိပ္မ်ား

ဇြန္ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ 
BKK Night Market(Mandalay) ပြဲမွပံုရိပ္မ်ား
သတင္းဓာတ္ပုံ ခ်မ္းျမ
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၇