ကာတြန္း ညီပုေခ် - မွန္တာေျပာ မိုးၾကိဳးပစ္ ရပါေစရဲ့ လို႔ က်ိန္ရဲေပါင္ကာတြန္း ညီပုေခ် - မွန္တာေျပာ မိုးၾကိဳးပစ္ ရပါေစရဲ့ လို႔ က်ိန္ရဲေပါင္
(မိုးမခ) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇