ဇင္လင္း ● အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးတုိ႔အတြက္ … လုံးဝ စစ္ရပ္စဲဖို႔ လိုသည္ …


ဇင္လင္း ● အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးတုိ႔အတြက္ … လုံးဝ စစ္ရပ္စဲဖို႔ လိုသည္ …
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၁၇
.....
In war, whichever side may call itself the victor, there are no winners, but all are losers.
<Neville Chamberlain>
....

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝး ၆ ရက္ၾကာက်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအနက္ ၃၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၁) အျဖစ္ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးကို ေမ ၂၄ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၆ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က အဆုိျပဳ တင္သြင္းလာေသာ မူဝါဒအဆုိျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ က႑အလုိက္၊ အစုအဖြဲ႕အလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ကာ ရရွိလာသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ရရွိခဲ့သည္ဟု မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

NLD အစိုးရ၏ ပဓါန ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္း ေရး ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပုံ ၇ ခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ဒီမိုကေရစီနည္း မက်ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည္ ဟု ျပည္သူလူထုအား ကတိေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို အထူးဂရုျပဳ ေစာင့္ထိန္းရမည္။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား လူမႈပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္  စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ကြာဟခ်က္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ညီမွ်လာေစရန္ ညႇိေပးရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအာမခံခ်က္တို႕ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွသာ လူမႈေရး စီးပြားေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ရရွိလာ ႏိုင္မည္။  ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္မည္။ သုိ႔မွသာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အၾကား နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ျပီး၊ မာနႏွင့္ အာဃာတမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက် ေနသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ မရပ္ႏိုင္ပါက တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး မရရွိႏိုင္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လည္း အလွမ္းေဝးေနဦးမည္။ တိုင္းျပည္ မၿငိမ္းခ်မ္းသမွ် စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈလည္း ေႏွးေကြးေလးလံေန ဦးမည္ သာျဖစ္သည္။ ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္ ဆိုသကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနသမွ်၊ မူးယစ္ ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားမႈကလည္း ဆက္လက္ႀကီးထြားေနမည္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ သစ္၊ ေက်ာက္စိမ္း အပါအဝင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ခဲ စသည့္ သယံဇာတ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ား၊ လူကုန္ကူမႈႏွင့္ အျခား တရားမဝင္ ဒုစရိုက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဆီမွ  ေငြမည္း ထုထည္ ပမာဏ အမ်ားအျပား ပင္မစီးပြားေရး လည္ပတ္မႈျဖစ္စဥ္ထဲသုိ႔  စီးဝင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ၎ ေငြမည္းမ်ားကို ခဝါခ်ရန္ ဒုစရိုက္စီးပြားေရးသမား မ်ားက ႀကိဳးစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း(GDP) တိုးတက္ဖုိ႔ထက္ ေငြေၾကးအဆမတန္ေဖါင္းပြမႈ ျဖစ္ဖုိ႔က ပိုျပီး ေသခ်ာသည္။


ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါးၾကာျမင့္ေနခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို မရပ္စဲႏိုင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ရည္ေမွ်ာ္ႀကိဳးပမ္းေနပါလွ်က္ ႏိုင္ငံ့ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကို္ ယူထားသည့္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြကို အလွ်ံပယ္ သုံးစြဲကာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ားဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနရသနည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကလည္း စစ္မရပ္စဲႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္း (BNI) ၏ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး (Myanmar Peace Monitor) အစီရင္ခံခ်က္အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အႀကိမ္ေရ (၂၇၈)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး၊ စစ္ေရး ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ဦးေရ ၃၈,၅ဝဝ ႏွင့္အထက္ ရွိသည္ဟုေဖၚျပခဲ့သည္။ ၎ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ရႈပါက၊ ျပည္သူတို႕၏ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕မႈမ်ားကို ဘက္အသီးသီးမွ စစ္ေရး တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ တကြ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ရွိသူတို႕ နားလည္သိရွိလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွ မူဝါဒအဆုိျပဳခ်က္ အခ်က္ ၂ဝ ရွိသည့္အနက္ သေဘာတူခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑မွ မူဝါဒ အဆုိျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑မွ မူဝါဒ အဆုိျပဳ ခ်က္ ၄ ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑မွ မူဝါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ စုစုေပါင္း မူဝါဒ အဆုိျပဳ ခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကုိ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Daily Eleven သတင္း၌ ေဖၚျပသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သည္ NCA စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂ဝ (င) အရ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း (၁) အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားက လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးသုိ႔ အစုိးရ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အစုိးရ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS/SSA) ၊ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC) ၊ DKBA အဖြဲ႕ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တုိ႔ မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၇ဝဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အျခားႏုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ေလ့လာသူ ၁၂ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ညီလာခံပထမေန႔ျဖစ္သည့္ ေမ ၂၄ ရက္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ မရွိေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 'ဝ' လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ UWSA ၊ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ KIA ၊ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ SSPP ၊ မုိင္းလား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ NDAA ၊ ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ MNDAA ၊ တအာင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ TNLA ႏွင့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ AA တုိ႔က အစုိးရ၏ အထူးဖိတ္ၾကားသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ပါ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံအဆင့္ (၄) အရ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုျပဳလုပ္သည့္ ‘တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ’  ‘၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး’ တြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အစည္အေဝးေနာက္ဆုံးေန႔ အပိတ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ - ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္အေဝးေနာက္ဆုံးေန႔ အပိတ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ညီလာခံရလဒ္အျဖစ္ သေဘာတူ ညီခ်က္အခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သုိ႔ ဆိုခဲ့သည္။

“ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီကေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကား ေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး လမ္းႀကီးအေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ေျခလွမ္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေျခလွမ္းလွမ္းႏိုင္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူရရွိခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ စိတ္ဓါတ္က်စရာေတြ စိတ္တက္ၾကြ စရာေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွ အခုလိုရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ၊ ရႈျမင္ခ်က္ကြာျခားမႈေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း ဘုံတူညီတဲ့ သေဘာထား အျမင္ ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ၾကတာဟာ အင္မတန္မွ အားတက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အေရးၾကီးလွတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ဖက္ဒရယ္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ဟာ ပထမဆုံးအေနနဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္းေတြ စတင္ ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါျပီလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။”

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က မိမိတို႕ ဘယ္အထိေလွ်ာက္ရဦးမည္ မသိႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ေန႕စဥ္ ေန႕တိုင္း စြန္႕စားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဘယ္လိုစြန္႕စားမႈမ်ဳိးကိုမဆို ေၾကာက္ရြ႕ံ ေနာက္တြန္႕မေနသင့္ေၾကာင္း၊ ကမာၻၾကီးက မိမိတို႕ႏိုင္ငံကို ေစာင့္ေနမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားက မိမိတို႕ ျပည္ေထာင္စု၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းငဲ့ညွာေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊  မိမိတို႕ ယေန႕စိုက္ပ်ဳိးသမွ် အသီးအပြင့္မ်ားကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္ေနာက္သားမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံကို ထားခဲ့ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္အတူ ထားခဲ့ၾကမည္လားဟု စဥ္းစားၾကဖုိ႔လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႕လက္ထက္ တြင္ စြန္႕လႊတ္ စြန္႕စား၍ ခ်လိုက္သည့္ အုတ္ျမစ္အေပၚတြင္ ေနာင္လာမည့္ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္မ်ားက ခိုင္မာ တင့္တယ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္၊ မြန္းမံသြားၾကေစလိုေၾကာင္း၊  ယခု ညီလာခံၾကီးတြင္ ပါဝင္မလာၾကေသးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကိုလည္း အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္း လက္တြဲကာ သမိုင္း တြင္က်န္ခဲ့မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီး၌ ပါဝင္ၾကရန္ အေလးအနက္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။

နိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အဆံုးမရွိိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္၍ တစ္ဆင့္ျပီးသည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို စရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁-ရာစုပင္လံု ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးမွတဆင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွာပံုေတာ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ေနာက္္တစ္လွမ္း လွမ္းတက္ခဲ့ျပီဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  က ဆိုခဲ့ျပီး၊ ယခု အစည္းအေဝးျပီးဆံုးျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ ဦးတည္လိုက္သည့္  ေနာက္ ေျခတစ္လွမ္း၏ အစကို သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပုိင္းအျခားဟူသမွ် ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည္႔အခါမွ် ခြဲမထြက္ ရ” ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိနႈိင္းရာတြင္ အေျဖ မရရွိ ေသာၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ကုိ ယခု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌ တင္သြင္းႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံသတင္းက ေဖၚျပခဲ့သည္။ ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ တုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  မထည့္သြင္းေစ လို ေသာေၾကာင့္ သေဘာတူညီမႈ မရခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး က ဆိုသည္။

ယင္း အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညီလာခံ အစည္းအေဝးအတြင္း၌သာမက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ညႇိႏိႈင္းမရရွိခဲ့ဟု သိရသည္။ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၂၁ ခ်က္ အနက္ ၁၂ ခ်က္ကုိ သေဘာတူ ညႇိနႈိင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေဝး၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္သည့္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္အေျမအပုိင္းအျခားဟူသမွ် ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည္႔အခါမွခြဲမထြက္ရ” ဆုိေသာ အခ်က္ကို မထည့္သင့္ ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ နုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမ အပုိင္းအျခားဟူသမ်ွ ႏုိင္ငံေတာ္မွမည္သည္႔အခါမွ ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံကတိကဝတ္၊ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ စသည္တို႕ႏွင့္ လုံးဝဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစ ႏုိင္ေၾကာင္း လည္း SNLD ပါတီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္ဟု RFA ျမန္မာသတင္း၌ ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္သည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဖြားဖက္ေတာ္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ ေနာက္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ျပည့္ေတာ့မည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အမ်ားအျပား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕သစ္ အမ်ားအျပားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ဤ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာအတြင္း တပ္ဖြဲ႕အသီးသီးမွ စစ္သည္မ်ား၊ ေနရာေဒသ အသီး သီးမွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ သိန္းဂဏန္းမွ်မက သန္းဂဏန္းနီးနီး ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရျပီ။ အိုးအိမ္ေျမယာ ပစၥည္းဥစၥာ တန္ဖိုးအားျဖင့္လည္း ကုေဋကုဋာမွ်မက ဆုံးရႈံးခဲ့ရျပီ။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး (NCA) သေဘာတူခ်က္အေပၚ အေျခခံေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြဲေရး တြဲေရးထက္ လုံးဝစစ္ ရပ္စဲေရး (Comprehensive Ceasefire) က ပိုအေရးႀကီးသည္။

တိုင္းျပည္လူထုမွာ စစ္စရိတ္ ေထာင္းသျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏြံထဲ နစ္ေနရသည္ကို စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႕သတိျပဳမိၾကဖုိ႔ေကာင္း သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည္က မိမိအိုးအိမ္ ေျမယာေပၚတြင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနထိုင္လိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာက္တရားကင္းကင္း ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္နားေနလိုၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္သူတို႕အဖုိ႔ စစ္ပြဲမ်ား အျမန္ရပ္ေရးက ပဓါနကိစၥျဖစ္သည္။ ခြဲေရးတြဲေရးက ေနာင္လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းႏိုင္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ ျပည္နယ္အလိုက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားလုပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ေနာက္မက် ေသး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္ေနာက္သားမ်ားကို ျပည္တြင္းစစ္ အေမြေပးခဲ့ၾကမည္လား၊ သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေမြ ေပးခဲ့ၾကမည္လား ဆိုသည္ကို အေလးအနက္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကဖုိ႔ လိုေနျပီဟု ထင္ပါသည္။


Photo credit : Asian Correspondent