မ်ဳိးေတဇာေမာင္ ● ငါးကန္

မ်ဳိးေတဇာေမာင္ ● ငါးကန္
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၇

သမုဒၵရာေတြဟာ ကမၻာႀကီးရဲ႕ငါးကန္ေတြ
ဘုရားသခင္က ငါးေတြရြာခ်ေပးတယ္
နာခံတတ္တဲ့ငါးေတြေပါ့
သမုဒၵရာထဲမက်ခင္
ေလထဲမွာ စိတ္ႀကိဳက္ဝဲပ်ံၾကၿပီး
နာခံတတ္တဲ့ငါးေတြဟာ
ေတာ္လွန္တတ္တဲ့ငါးေတြျဖစ္သြားတယ္
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ သမုဒၵရာေတြထဲ
က်ရတာပဲ
အဲ့ဒါ
ငါးေတြသမုဒၵရာထဲ မေပ်ာ္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းပဲ
အဲ့ဒါ
တံငါသည္ေတြ ငါးေတြဖမ္းမိေနရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းပဲ။

မ်ဳိးေတဇာေမာင္