ကာတြနး္ ေဆြသား ● ေၾကာက္စရာမလုိဘူးေဟ့ ...

ကာတြနး္ ေဆြသား ●  ေၾကာက္စရာမလုိဘူးေဟ့ ...
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၇