ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● လြတ္ေျမာက္ရာသုိ႔ ...

ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● လြတ္ေျမာက္ရာသုိ႔ ...
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၁၇