ႏုိင္ျမန္မာ ● သတ္ပံုမွားတဲ့ စစ္


 ႏုိင္ျမန္မာ ● သတ္ပံုမွားတဲ့ စစ္
(မုိးမခ) ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၇

တိုင္းရင္းသားမ်က္နွာမြဲေတြကို
လက္ဆြဲကာ ငါေခၚျပလိုက္ခ်င္ရဲ႕
ေတာ္ၾကဟဲ့ စစ္ပြဲေတြ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ
မိုးေပၚကေန က်လာမလား။

အခ်င္းခ်င္းေတြ သတ္ပံုမွားေနေတာ့
နင္႐ို႕အေမလင္
ထိုင္း တ႐ုတ္ ကုလားေတြက
ၾကားကေန သြားရည္တျမားျမားနဲ႔
တို႔တိုင္းျပည္ ေခြးစားသြားလိမ့္မယ္
သိၾကရဲ႕လား . . . ။

နိုင္ျမန္မာ