ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● ရင္ၾကားေစ့

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● ရင္ၾကားေစ့
(မုိးမခ) ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၇

ဘဝက
ဒဏ္ရာႀကီးတယ္
အဆန္တရာခရီးေတြနဲ႔
သံသရာ မၿငီးေပမယ့္
ရန္ ငါ စည္းေတာ့
ျပတ္မွျဖစ္မယ္။

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
၂၊ ၆၊ ၂၀၁၇