ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● လြတ္လပ္ခြင့္သုိ႔ ....

ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● လြတ္လပ္ခြင့္
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၂၊ ၂၀၁၇