ခင္လြန္း - ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း


google
 ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ခင္လြန္း
(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၇

  အမည္ရင္း
ဘေဖၿငိမ္း

အျခားအမည္
ကိုသူပုန္ႀကီး

ပညာေရး
အေျခခံလူတန္းစားဘဝသင္ယူထား

ထင္ရွားတဲ့အမွတ္အသား
ပုဂၢိဳလ္ေရးထင္ရွားမႈ လုံးဝအလ်ဥ္းမရွိသူ

စိတ္ဝင္စားသည့္ဘာသာ
အဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္ခံေတြနဲ႔တသားထဲျဖစ္ေရး

ကၽြမ္းက်င္မႈ
အာဏာရွင္ကိုအႏုပညာတရပ္ရပ္နဲ႔ဆန္႔က်င္ေနဖို႔

အလုပ္အကိုင္
အေရးေတာ္ပုံ ကဗ်ာဆရာ

ေသြးအမ်ဳိးအစား
ဗဟိန္းေသြး

ေနရပ္
ေအာက္ဆုံးအလႊာ(ျမန္မာျပည္)

-
ခင္လြန္း
၃၀.၁၁.၂၀၁၆
နံနက္- ၆:၄၀
(ဟိန္း ရာျပည့္ ကဗ်ာ ၁၀၀ ပဒုမၼာ စာအုပ္မွ...)