အာကာဦး-ဝင္းမင္းခိုင္၏ "မတ္လ ၂၁ ရက္မွာေရးတဲ့ကဗ်ာ” ထြက္ၿပီ
ဝင္းမင္းခိုင္၏ "မတ္လ ၂၁ ရက္မွာေရးတဲ့ကဗ်ာ”   ထြက္ၿပီ
(မိုးမခ)၊ ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၇

ကဗ်ာဆရာဝင္းမင္းခိုင္၏ ကဗ်ာဆရာဘဝႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ကာလအတြင္း(၁၉၈၉ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ား) စာေပဂ်ာနယ္၊ ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ၊ ရုပ္ရွင္ေအာင္လံ၊ မေဟသီ၊ Beauty Max၊ Moemaka Media၊ ခြပ္ေဒါင္းဟစ္တိုင္မဂၢဇင္း စသည္တိ႔ုတြင္ ကဗ်ာဆရာ၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအယူအဆတို႔ကို ေဖာ္ျပထားေသာ ကဗ်ာမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ၏ ဘဝဝန္းက်င္ လူမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳဖြဲ႔သီထားသည့္ ကဗ်ာမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကဗ်ာပုဒ္ေရ ၃၀ကို “မတ္လ ၂၁ ရက္မွာေရးတဲ႔ကဗ်ာ” အမည္ျဖင့္ အဂၤလိပ္- ျမန္မာႏွစ္ဘာသာစီစဥ္ထည့္သြင္းကာ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွာစာကို ဆရာေမာင္သင္းခိုင္ေရးသားထားၿပီ ေမာင္ညီညြတ္၊ ေနထက္နိုင္တို႔က ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ 

မ်က္နွာဖံုး- ေသာ္ဒီေဝ
စာအုပ္အျပင္အဆင္ - သူရိန္လင္း
ကြန္ျပဴတာစာစီ- အာကာဦး၊မိုးေလး၊ ေအာင္သူ
ထုတ္ေဝသူ - ဦးစိန္ဝင္း။
ႏွစ္ကာလမ်ားစာေပ (၀၀၇၄၄)၊
အေပၚဆံုးထပ္(က)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ပံုႏွိပ္တိုက္- ဟစ္တိုင္မီဒီယာဂ႐ု
စာအုပ္ခ်ဳပ္- ဟစ္တိုင္မီဒီယာဂ႐ု