ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္တဲ့ ဘိနပ္တဖက္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္တဲ့ ဘိနပ္တဖက္
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၇