ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အရုပ္ၾကီးမ်ားကို မစပါနဲ႔


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အရုပ္ၾကီးမ်ားကို မစပါနဲ႔
(မိုးမခ) ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၇