ေ အ ာ င္ ေ ၀ း - အ ေ မ့ ယ ာ Than Htay Maung

Than Htay Maung

 ေ အ ာ င္ ေ ၀ း - အ ေ မ့ ယ ာ 
(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၇

ရြာျပင္ မိုးခ်ဳပ္၊
ေခြးသားအုပ္။
ေခြးအုပ္ ထိုးေဟာင္၊
မိုး လေရာင္။
မိုး လေရာင္၊
ရိုး ေတာင္ေျခရင္း။
အဘိုး မာပါေစ၊
အဘြား သာပါေစ၊
ယာအေျခ၊ ေျမႏူးႏူးမွာ
ေကာက္ဦးနံ့သင္း။ ။
(ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၁၇)