ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - စြန္းတဲ့လူ ေနာက္တလွမ္းဆုတ္


ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - စြန္းတဲ့လူ ေနာက္တလွမ္းဆုတ္
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၀၊ ၂၀၁၇

Comments