ေအာင္ေဝး- ၅ ၅ ႀကိ မ္ ေ ျမ ာ က္ က်ိ န္ စ ာ

၅ ၅ ႀကိ မ္ ေ ျမ ာ က္ က်ိ န္ စ ာ
ေ အ ာ င္ ေ ဝ း
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၇၊ ၂၀၁၇

 
စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ
ပန္းမပြင့္ဘူး။

စစ္ဖိနပ္ထဲ
ပန္းထိုးဖို့
ႀကိဳးစားေနတဲ့သူေတြ ...
သမဂၢေျခရင္း
ေျမတလင္းမွာ
မေသမခ်င္း
ေနဝင္းတေစၦ ေျခာက္ပါေစ။ ။

Comments