ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – THE RIGHT WORD 3


ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – THE RIGHT WORD 3
HIGHEST, SUPREME, TOPMOST , UPPERMOST
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၀၊ ၂၀၁၇

1။ ဤစကားလံုးမ်ားသည္​ ရုပ္​အားျဖင္​့ ​သို႔မဟုတ္​ စိတ္​အားျဖင္​့ သို႔မဟုတ္ အရည္​အခ်င္​းအားျဖင္​့  အျမင့္ဆုံးကို ဆိုလိုသည္​ ။​

2။  HIGH - HIGHER - HIGHEST - ျမင္​့​ေသာ။ ပို၍ ျမင္​့​ေသာ။ အျမင္​့ဆံုး။
High price -  ျမင္​့မား​ေသာ ​ေစ်း ႏႈံး
Highest price -  အျမင္​့ဆံုး​ေစ်း ႏႈံး
The highest story in the building - အ​ေဆာက္​အဦ၏ အျမင္​့ဆံုးအထပ္​
The highest peak of the mountain - ​ေတာင္​၏ အျမင္​့ဆံုး​ေတာင္​​ေစာင္​း

 3။ HIGHEST ကို အ​ေရးအပါဆံုးဟူ​ေသာ အဓိပၸာယ္​ျဖင္​့လည္​း သံုး ႏိုင္​သည္​။

Highest authority - အျမင္​့ဆံုးလုပ္​ပိုင္​ခြင္​့
Highest importance - အ​ေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္​ျခင္​း
highest regard - အ​ေလးစားဆုံး။ အထင္​အႀကီးဆံုး။

 4။  SUPREME သည္​ အဆင္​့အရည္​အခ်င္​း အ​ေရးပါမႈတို႔တြင္​ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္​ၿပီး ဘယ္​သူနဲ႔မွ မတူသည္​့သ​ေဘာကို ​ေဖၚျပသည္​။

supreme court - တရားရံုးခ်ဳပ္​

 The Thagyarmin is supreme among nats.
သိၾကားမင္​းသည္​ နတ္​မ်ားတြင္​ အျမင္​့ဆံုး ျဖစ္​၏

 ၅။ TOPMOST ကို လူ ႏွင္​့ပတ္​သက္​၍ သံုးလွ်င္​ တိက်​ေသာ ရာထူး​ေနရာတ​ခုခုတြင္​ အျမင္​့ဆံုးဟု ဆိုလိုသည္​။

Topmost executive of the company - ကုမၼဏီတြင္​ ထိပ္​ဆံုးရာထူးရွိ​ေသာသူ

 ၆။ အရာ၀တၳဳ အတြက္​ Topmost ကိုသံုးလွ်င္​ အ​ေပၚဆံုးေနရာတြင္​ရွိ​ေသာအရာကို ဆိုလိုသည္​။
topmost drawer - အ​ေပၚဆံုး အံဆြဲ
Topmost branches of the tree - သစ္​ပင္​၏ အ​ေပၚဆံုးသစ္​ကိုင္​းမ်ား

 7. UPPERMOST သည္​ TOPMOST ႏွင္​့ အလဲအလွယ္​ သံုးႏိုင္​သည္​။ သို႔ေသာ္​ UPPERMOST ကို အ​ေရးအပါဆံုး လူအမ်ား သတိအျပဳမိဆံုးဦးစား​ေပး အခံရဆံုးအတြက္​ သံုးသည္​။

 NLD is the uppermost among political parties.
NLD အင္​အယ္​ဒီသည္​ ႏုိင္​ငံ​ေရးပါတီမ်ားထဲတြင္​ ထိပ္တန္​း ကရိွေနသည္​ ။

Those are thoughts uppermost in his mind.
ဤအ​ေတြးမ်ားသည္​ သူ႔စိတ္​ထဲတြင္​ ထိပ္တန္​းက ရွိ​ေနသည္​။

 8 - ဆင္​တူစကားလံုးမ်ား။
farthest , steep , summit

9 -  ဆန္​႔က်င္​ဘက္​မ်ား
Bottom , lowest , deepest ,undermost

Comments