တင္လတ္ကို - ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္

ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္
တင္လတ္ကို 
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၇


ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ
ငါ့လက္သန္းႀကီး
ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ
ငါတို႔ပညာေရးစနစ္
ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ
ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္
ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ
ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး၊ ဒုကၡသည္စခန္း
ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ
အိပ္မက္မက္တယ္ဆိုတဲ့
ဦးေႏွာက္ႀကီးတခု
ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ
ဘယ္သူ ေသေသ မာဖို႔ ႀကံစည္ေနတဲ့ငေတတစု
ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ
အမိန္႔ရအေပါင္ဆိုင္နဲ႔ အမိန္႔ရ လူသတ္လိုင္စင္
ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ
ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ႀကီးႀကီး ေနာက္ထပ္တခု။ ။


Comments