ကမ္လူေဝး ● ဝဲစားေနတဲ့ကဗ်ာ

ကမ္လူေဝး ● ဝဲစားေနတဲ့ကဗ်ာ
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၅၊ ၂၀၁၇

ဝဲစားေတြက
ဝဲကုတ္ျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾက
အားပါး တရ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ။

ဝဲကုတ္ျခင္းျဖင့္
ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ လူ႔ေဘာင္
ထူေထာင္ရန္ ေႂကြးေၾကာ္ၾက။

ဝဲကုတ္ျခင္းသည္
ဇိမ္ခံႏုိင္ေသာ လူမ်ိဳးရဲ႕ပစၥည္း
ဝဲေရာဂါ အစ
တို႔လူမ်ဳိးက။

ဝဲကုတ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ား
ဝဲကုတ္ျခင္းဥပေဒသမ်ား
ျပဳစုၾက ျပ႒ာန္းၾက
ဝဲကုတ္ျခင္းအခြင့္အေရးအတြက္။

ဝဲေရာဂါ ပ်ံပြားေရး
စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၾက
စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ၾက
ေဟာေျပာစည္းရုံးၾက။

ဝဲမရွိသူ ဝဲမကုတ္ရ
တားဆီးၾက ပိတ္ပင္ၾက။

ဝဲစားေတြြေနေသာ ေနရာ
ဝဲစားေနရာ
ဝဲစားေတြေနေသာ တိုင္းျပည္
ဝဲစားတိုင္းျပည္
ဝဲစားေတြေရးတဲ့ ကဗ်ာ
ဝဲစားကဗ်ာ
အခု….
ခင္ဗ်ားဖတ္ေနတာ။ ။

ကမ္လူေဝး

Comments