ဇာနည္ဝင္း (Myanmar Now) ● ျပည္သူ႔ဘ႑ာအသံုးျပဳမႈေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေဒၚညဳိညဳိသင္း တိုက္တြန္း

ဇာနည္ဝင္း (Myanmar Now) ● ျပည္သူ႔ဘ႑ာအသံုးျပဳမႈေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေဒၚညဳိညဳိသင္း တိုက္တြန္း
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚညဳိညဳိသင္း 
(ဓာတ္ပံုမ်ား - ျပည့္ျပည့္/Myanmar Now)

ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အသံုးျပဳရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရိွေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူတို႔ကို  ဖိအားေပး၊ တြန္းအားေပး၊ ပညာေပး၊ စည္းရံုး၊ လက္တဲြေခၚသည့္အခါ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း  ရန္ကုန္မွ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ရန္ကုန္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊  ယုဒႆာန္ရိပ္သာတြင္ ၂ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သည့္  ပြင္႔လင္းပါေစ ဘ႑ာေငြ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ ျပည္သူ႔ဘဝဟု အမည္ေပးထားေသာ ကာတြန္းျပပြဲ ဖြင့္လွစ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚညဳိညဳိသင္းက ထိုသုိ႔ ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"(ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို) မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳေအာင္၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ အလုိအပ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးကိစၥေတြမွာ သံုးေအာင္ တြန္းအားေပးဖို႔ တာဝန္သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တာဝန္ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ ျပည္သူေတြ၊ အႏုပညာသမားေတြ၊ အားလံုး အားလံုးရဲ႕ တာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေဒၚညဳိညဳိသင္းက ေျပာသည္။

ကာတြန္းျပပဲြ ျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္  ျပည္သူလူထုၾကားထဲတြင္ "ဒါဟာ ဒို႔ကိစၥ၊ ဒို႔ရဲ႕ပိုက္ဆံကို လူတစ္စုက အသံုးျပဳေနျခင္းဟာ ဒို႔ရဲ႕ကိစၥ" ဟု ပိုမို သေဘာထားလာေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု   ေဒၚညိဳညဳိသင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚညဳိညဳိသင္းသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္  ငါးႏွစ္ၾကာ တာဝန္ယူစဥ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာသံုးစဲြခြင့္ရသည့္ အစုိးရအဖဲြ႔၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို အထူး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ဖိအားေပးသူအျဖစ္  လူသိမ်ားသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပြင္႔လင္းပါေစ ဘ႑ာေငြ ကာတြန္းစုစည္းခင္းက်င္းမႈသည္ နယ္လွည့္ေနေသာ ျပပဲြအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

● စာရင္းစစ္

ဌာနဆိုင္ရာတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ယႏၱရားမ်ားထဲတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးလည္း ပါဝင္သည္။
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ  ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ မည္မွ် အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း  စိစစ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက စစ္ေဆး အစီရင္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း  မတ္လလယ္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္သည့္ အစိုးရျပန္ၾကားေရးဌာန၏ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၆,၅ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္  အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၁၅,၂၄ဝ ကို   တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း "ဌာနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စာရင္းမ်ားအားလုံးကို စစ္ေဆးရန္ ရရွိ သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား အကန္႔အသတ္တို႔ေၾကာင့္" ရာႏႈန္းျပည့္ မစစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း၊  စစ္ေဆးခံရမည့္အဖြဲ႕အစည္း၏ ဌာနတြင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈစနစ္အား ေလ့လာ၍ လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာ ပမာဏကို ေကာက္ႏုတ္ေရြးခ်ယ္ စစ္ေဆးရေၾကာင္း စာရင္းစစ္ပညာရွင္တစ္ဦးကို  ကိုးကားၿပီး ေရးသားထားသည္။

Comments