ဇင္လင္း - ထိလြယ္ရွလြယ္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး စိန္ေခၚမႈ


ဇင္လင္း - ထိလြယ္ရွလြယ္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး စိန္ေခၚမႈ 
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥသည္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၏ ၁၈ လသက္တမ္းအတြင္း ထိပ္တန္းဦးစားေပး စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မေပၚေပါက္မီကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို အစိုးရက အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ျပင္ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၾကား၌လည္း သဟဇာတျဖစ္ထြန္းမႈ ျမႇင့္တင္္ ေရးကို အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အမုန္းတရားႏွင့္ အေၾကာက္တရား ဖိစီးမႈမ်ားသည္ လတ္တေလာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ျပႆနာ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ေန႔ “ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း” တြင္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ခြဲျခားမႈမ်ားအရ ေသြးကြဲသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ကို မလိုလား ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္္။

“ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း” ကို စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (ေနျပည္ေတာ္)၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ားထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ မြတ္စလင္ေက်းရြာထက္ဝက္ေက်ာ္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ အခ်က္ကို ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားသည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႕ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္အရ စီစစ္လက္ခံသြားမည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးလာတယ္ဆိုတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လက္ခံဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈလည္း ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီထားတဲ့ ဒုကၡသည္ စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတိုင္း ဒီ ဒုကၡသည္ေတြကို စိစစ္ဖို႔ သေဘာတူရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး စိစစ္သြားဖို႔ အသင့္ရွိပါ။ စိစစ္ၿပီးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ေျပးတဲ့ ဒုကၡသည္ မွန္ရင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း သူတို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး အျပည္အ၀ ရရွိဖို႔၊ လူသားခ်င္း စာနာမွဳ အကူ အညီေတြ ရရွိဖို႔၊ ျပႆနာတစုံတရာ မျဖစ္ဖို႔ တာ၀န္ယူၿပီး ျပန္လက္ခံပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ထို႕ျပင္ ယခုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ စစ္ေသြးႂကြ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္ ခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့သည့္အခ်က္ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပသြားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ လက္ရွိ ျပႆနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္သာ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို စြမ္းအားရွိသမွ် အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈသြားၾကရသည့္ အေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ ကို ဦးစြာ စိစစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၉ သံခင္းတမန္ခင္းဆိုင္ရာမိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

၎ျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခု အေရးကိစၥအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေၾကာက္႐ံြ႕လိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈေတြနဲ႔ တန္ျပန္စြပ္စြဲမႈေတြ ရွိေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီ ေျပာဆိုစြပ္စြဲခ်က္ေတြ အားလံုးကို ကၽြန္မတို႔ နားေထာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ အေရးယူကိုင္တြယ္မႈ တစ္ခုခု မလုပ္ခင္မွာ ဒီ စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ ခုိင္လုံတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြေပၚမွာ အေျခခံရဲ႕လား ဆိုတာကို ေသခ်ာေအာင္ဆန္းစစ္ရမယ။္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဆိုသည္။

အမုန္းတရားႏွင့္ အေၾကာက္တရား ဖိစီးမႈမ်ားသည္ လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က သုံးသပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ခြဲျခားမႈမ်ားအရ ေသြးကြဲသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ကို မလိုလားဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဆိုသည္္။

“စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသမွာ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡေတြ စစ္ဆင္ေရးေတြ မရိွေတာ့ေပမယ့္ မြတ္စလင္အေျမာက္အမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးေနၾကတယ္ဆိုုတာ ၾကားရတဲ့ အတြက္ မ်ားစြာစိုုးရိမ္ပူပန္မိပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုု အလံုုးအရင္းနဲ႔ ထြက္ေျပးၾကသလဲဆိုုတာကိုု သိခ်င္တယ္။ ထြက္ေျပးၾကသူေတြရဲ႕ ေျပာစကား ေတြကိုုလည္း ၾကားခ်င္သလိုု က်န္ခဲ့သူေတြရဲ႕ ေျပာစကားေတြကိုုလည္း နားေထာင္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သိသူနည္းပါး တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ မြတ္္စလင္ အမ်ားစုုဟာ ထြက္ေျပးတဲ့အထဲမပါဘဲ ရခိုုင္ျပည္နယ္မွာ ဆက္လက္ေနထိုုင္ေနၾကတယ္ ဆိုုတာပါပဲ။ ငါးဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မြတ္စလင္ရြာသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕မူလေနရာေတြမွာဘဲ ဆက္လက္ေနထိုုင္ေန ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ပဋိပကၡ မျဖစ္တဲ့ေနရာေတြရိွတယ္၊ အဲဒီေနရာေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ပဋိပကၡ မျဖစ္သလဲဆိုုတာကိုုလည္း အေျဖရွာရမယ္။”

အေျဖရွာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုုင္းအ၀ိုုင္းက စိတ္၀င္စားမည္ဆိုလွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ထိုေနရာမ်ား သို႕ ကိုုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ေမးျမန္းႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အားလံုးကိုု ရႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တည္ေဆာက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က စက္တင္ဘာ ၁၉ သံခင္းတမန္ခင္းဆိုင္ရာမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။ ၎အျပင္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားအား ထိခိုက္မႈမရိွေစရန္ လံုုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား အေနျဖင့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကိုု တိတိက်က် လိုက္နာၾကရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ဤအေတာအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား သည္ ေက်ာက္ေတာ္၊ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႕ စက္တင္ဘာ ၁၈/၁၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ့ လာၾကမည္ဟု RFA သတင္းက ဆိုသည္။ ၂ ရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီသည္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ‘ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ’ ႏွင့္ ‘ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ’ တို႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကို ေျဖရွင္းရာ၌ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေရရွည္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ကာ အစိုးရအဖြဲ႔ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ား ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္စြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနရံုး၌ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႕က အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့စဥ္ ေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိမည့္ အခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

"ဒီအႀကံျပဳခ်က္အားလံုးအေပၚမွာလည္း အကုန္လံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္စရာလည္းမလိုဘူး၊ အကုန္လံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္လို႔လည္း မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ က်ေနာ္ တို႔ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ရခိုင္ေဒသအတြက္အက်ိဳးရွိမယ္၊ ရခိုင္ေဒသမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေကာင္းမြန္သြားေအာင္ေပးမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြဟာ လက္ရွိေျမျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လို႔ရတယ္၊ ကိုက္ညီတယ္၊ အက်ိဳးရွိမယ့္ကိစၥေတြဆိုရင္ ေဆာင္ရြက္မယ္" ဟု
ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဆိုသည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ဒု-သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၄၈ ခ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၀ ခုေက်ာ္တို႔ ပါဝင္၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းမႈကို စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စမည္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ” အား လိုအပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္ မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြအႀကံဳရွိသူမ်ားႏွင့္ အႀကံေပး အဖြဲ႔ကို အားျဖည့္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ၄ သိန္းေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံက လက္ခံထားရသည္ဟု ကုလသမဂၢရုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ အတိအက် ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္လက္ခံေရး ကိစၥအတြက္ ျမန္မာအစုိးရက အစီအစဥ္ေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားက စိတ္မပါသကဲ့သို႕ ရွိသည္ကို ေတြ႕ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သုံးသပ္ေျပာၾကား ထားသည္။

“ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိက်တဲ့ ဗ်ဴဟာနဲ႔ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ အသိုက္အ၀န္း အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔အားလုံး ပါ၀င္လာေအာင္ စည္းရံုး ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၉ မိန္႕ခြန္း၌ ေျပာၾကားထားသည္။

မၾကာေသးမီက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးသည္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ံH.E. Mr. Tateshi Higuchi အားလည္းေကာင္း၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Vikram Misri အားလည္းေကာင္း ဝန္ႀကီး႐ုံး၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးသတင္းစဥ္ အရ သိရသည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအသက္ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေပၚ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တာဝန္ရွိ ဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလိုေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကလည္း နယူး ေယာက္ ကုလသမဂၢအစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏အျမင္မွာ ျပင္းထန္လြန္းသည္ဟု သုံးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံအျဖစ္ မိတ္ေဆြ အခက္အခဲျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ အေရးေပၚ အကူ အညီအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သန္းကူညီမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႕ျပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္သြားသူမ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းတြင္လည္း ကူညီမည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကိုလည္း သိရွိလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးက အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးၿပီးခ်င္း အၾကမ္းဖက္မႈ အေပၚ ႐ႈတ္ခ်သည့္ ပထမဆုံးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္အတူ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုး၍ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ ရြက္လိုပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားသည္ဟုသိရသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေန ျဖင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းပီသစြာ ရပ္တည္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လိုအပ္သူမ်ားအား အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားကိုလည္း လက္ခံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေပးထားၿပီး စတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြ ေထြ ညီလာခံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စက္တင္ ဘာ ၁၉ မိန္႕ခြန္းပါ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံေပးရန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႕ျပင္ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္လည္း ႀကီးမား ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဘက္စုံ အမ်ဳိးသား မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတက ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အၾကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ အေျခအေနတို႕ကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီက လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ ေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႕မိန္႕ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကို သုံးသပ္ၾကည့္ပါက စိန္ေခၚမႈမ်ားႀကီးမားသကဲ့သို႕ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္းရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း မိမိဘက္က ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည့္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီတြင္လည္း ျမန္မာ့အေရးကို နားလည္ေထာက္ခံ သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိေနျပီး၊ ရခိုင္အေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပ၍ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးကူညီႏုိင္မည့္နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းအား “NLD အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန” က စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္သည္။ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ သာမက အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ားကိုပါ ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားအား တညီတၫြတ္တည္း ႐ႈတ္ခ် ရမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ မွန္သမွ်ကုိ မည္သည့္အေၾကာင္း ျပခ်က္ႏွင့္မွ် ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္မွာလည္း လက္ရွိအေနအထားအရ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္ေပသည္။

ယခု ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ႐ုပ္အေလာင္း မ်ားအား လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ေန႕တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာအနီး၌ ရွာေဖြတူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရျပီး၊ ထို ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ မ်ား မည္သို႕မည္ပုံ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ကို ႏုိင္ငံတကာ သတင္းနယ္ပယ္အထိ အေထာက္အထား အခ်က္ အလက္ ခိုင္မာစြာျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးက သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္တံခါးကို က်ယ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္စြာ ဖြင့္ေပးထားဖို႕လိုေပသည္။ ရခိုင္ကိစၥ ယခုအေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ရ သည့္ အေၾကာင္ရင္းမ်ားတြင္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ေမွာင္ခ်ခံထားရျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႕ေသာ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုေပၚေပါက္လာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဘက္က စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံယူရဲေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရဲရဲရင့္ရင့္ ေျပာၾကားထားသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း အဆင္ေျပေျပ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရးကို အေျဖရွာရာ၌ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္သျဖင့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အခ်င္းခ်င္း ရန္လိုေသာ သေဘာျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခုိက္ေနျခင္းသည္ မည္သို႕မွ် အက်ိဳးမရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံတကာသို႕ ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ သံခင္း တမန္ခင္းဆိုင္ရာ ဤမိန္႔ခြန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအတြက္ အေျဖရွာရာတြင္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္း တစ္ရပ္ဟု ဆိုရေပမည္။။။။

Comments