မိုးစဲ- ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမား


KT#

 ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား
မိုးစဲ
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၇

 
တခါတခါ
ေရႊ႔ေရႊ႔ၿပီး အလုပ္လုပ္ရ
အဲ႔ဒီအခါ
က်ေနာ္ဟာ
ခိုးစားခံရတဲ့ သစ္သီးတလံုး။

တခါတခါ
ေျပာင္းေျပာင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ရ
အဲ႔ဒီအခါ
က်ေနာ္ဟာ
သခင္ေျပာင္းတဲ့ ေခြး။

အေမနဲ႔ အေဖ့ဆီ ပို႔တဲ့
ပိုက္ဆံထုတ္ေလးထဲ
မ်က္ရည္တခ်ဳိ႕ပါသြားတယ္။


မိုးစဲ
၇.၉.၁၇

Comments