ေမာင္ရစ္ - အစြန္းေရာက္၊ ေရွးရိုုးစြဲ၊ အၾကမ္းဖက္န႔ဲ အျမတ္ထုုတ္သူမ်ားေမာင္ရစ္ - အစြန္းေရာက္၊ ေရွးရိုုးစြဲ၊ အၾကမ္းဖက္န႔ဲ အျမတ္ထုုတ္သူမ်ား
အယ္ဒီတာ့လက္ေရး၊ မိုုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၈ ၊ ၂၀၁၇


ယခင္လက အယ္ဒီတာ့လက္ေရးမွာ အစြန္းေရာက္၊ ေရွးရိုုးစြဲနဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဆိုုျပီး ေရးမိတယ္။ အစြန္းေရာက္ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုုပ္ေဆာင္လာပါျပီ။ ေရွးရိုုးစဲြေတြက အၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုု ကန္႔ကြက္ရႈံခ်ပါတယ္ဆိုုျပီးေတာ့ သူတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ကလည္း ဆူပူမႈေတြနဲ႔ မင္းမဲ့စရိုုက္ေတြနဲ႔ လက္တုုန္႔ျပန္ေအာင္ လႈံေဆာ္ေနၾကျပန္ပါတယ္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈကိုုလည္း လက္မခံ၊ အစြန္းေရာက္ေတြကုုိလည္း မေထာက္ခံသမိုု႔ သတင္းမွားေတြ မျဖန္႔ၾကဖိုု႔၊ အားနည္းသူေတြ မတရားလုုပ္ခံရသူေတြဘက္က ရပ္တည္ဖိုု႔ တြင္တြင္သာ တရားေဟာႏိုုင္ပါတယ္။ အာဏာ၊ ၾသဇာ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ အင္အားရွိသူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုုင္ငံေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြက မွားယြင္းတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အေၾကာင္းအရာေတြကိုု အေျခခံျပီးေတာ့ လြဲမွားတဲ့ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ျပီး ျမန္မာျပည္ၾကီး နက္သည္ထက္ နက္ေအာင္ ဆြဲမခ်ၾကဖိုု႔နဲ႔ အသိဥာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္ၾကဖိုု႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြဘက္က ေျပာဆိုု ေဆြးေႏြး တိုုက္တြန္းတာသာ လုုပ္ႏိုုင္ၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ရွိတဲ့ သာမန္ရိုုးက် ခံစားခ်က္ ျပင္းထန္သူ လူျပိန္း ပရိသတ္ၾကီးေတြက်ေတာ့ ဘယ္လိုုလဲ။ သူတိုု႔ကေတာ့ ဘက္တခုုခုုေနာက္ကိုု ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြနဲ႔ ခုုန္ခ်လိုုက္ၾကေတာ့တာပါပဲ။

အစြန္းေရာက္ေတြဘက္ကိုုလိုုက္မိသူေတြကေတာ့ “အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ တဖက္သတ္ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြပါ၊ မိမိတိုု႔သာလ်င္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူေတြပါ၊ ျပီးေတာ့ မိမိတုုိ႔ လူမ်ဳိးဘာသာတူသူမ်ားဟာ ဓားစာခံမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဆိုုတဲ့ ဇာတ္လမ္းကိုု လက္ခံျပီး အစြန္းေရာက္ေတြဘက္က ကာကြယ္တာ၊ တဘက္သားေတြကိုု ကန္႔ကြက္တာ ဆႏၵျပတာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈဟာ တရားမွ်တမႈတခုုလိုု ရပ္တည္ၾကပါတယ္။

ေရွးရိုုးစဲြေတြဘက္ကိုု ေထာက္ခံမိသူ ပရိသတ္ၾကီးကဆိုုရင္ ရန္ကုုိ ရန္ခ်င္း ျပန္တုုန္႔ႏွင္းဘိုု႔ အစြန္းေရာက္ေတြကိုု လက္စတုုံး ေခ်မႈန္းပစ္ဖိုု႔ ေၾကြးေၾကာ္ျပီး လူမ်ဳိး ဘာသာမတူသူေတြကိုု ရွင္းလင္းဖိုု႔အထိကိုု အားေပး အားေျမွာက္ျပဳမႈေတြ တိုုးတက္ လုုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။

သည္လိုုနဲ႔ ဆိုုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ အဆိုုပါ ပရိသတ္ၾကီးေတြ ဘက္ ၂ ဘက္ၾကား အခ်င္းမ်ားၾကတာ အမုုန္းပြားၾကတာေတြ မီးဟုုန္းဟုုန္းထေနသလုုိပါပဲ။ ဘက္လိုုက္မိသူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏိုုင္ငံေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ တုုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြ စြပ္စြဲမႈေတြကလည္း သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ တလူလူလြင့္ေနေတာ့ အဆိုုပါ ပရိသတ္ၾကီးေတြရဲ့ အကြဲအျပဲ ပဋိပကၡဟာ ပိုုျပီး ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔သလိုု ျဖစ္လာပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ေတြေကာ ေရွးရိုုးစြဲေတြကပါ ျဖန္႔ခ်ိေနတဲ့ လုုပ္ၾကံ၀ါဒျဖန္႔တဲ့ သတင္းမွားေတြ ဓာတ္ပုုံလုုပ္ဇာတ္ေတြေနာက္ကိုု ႏွစ္ဘက္ေသာ ပရိသတ္ၾကီးက ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုုက္ေနၾကတာကိုု အရွိန္သတ္ၾကဖိုု႔ လိုုေနပါတယ္။

သည္ၾကားထဲမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ မျငိမ္မသက္မႈ မျငိမ္းခ်မ္းမႈေတြအေပၚ အခြင့္အေရးယူျပီး ႏိုုင္ငံေရးအျမတ္ထုုတ္လုုိသူ လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး၀ါဒေရး အျမတ္ထုုတ္လုုိသူ လက္မည္းၾကီးေတြ ေမွာင္ခိုုအင္အားၾကီးေတြကိုုေကာ လူထုုပရိသတ္က တခ်က္ေလးမ်ား ငဲ့ေစာင္း မၾကည့္သင့္ၾကဘူးလား။

သည္လိုု အစြန္းေရာက္ေတြ အၾကမ္းဖက္ေတြ ေရွးရိုုးစြဲေတြကိုု တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ေစာေစာစီးစီးကတည္းက အေရးယူတာ စီရင္တာေတြ မလုုပ္ခဲ့ဘဲ သည္လိုု အင္အားဆိုုးေတြကိုု ေမြးျမဴထားျပီး တိုုင္းျပည္ မတည္ျငိမ္ေအာင္ မျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေသြးထိုုး ေျမွာက္ပင့္ အသုုံးခ်ေနသူေတြက ဘယ္သူေတြမ်ား ပါလိမ့္။ သည္လိုုအင္အားေတြကိုု အသုုံးခ်ျပီး ျပည္သူလူထုု အေထြေထြ အၾကပ္အတည္းေအာက္မွာ ေၾကာက္ရြ႔ံတုုန္လႈပ္ေနေအာင္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ့ ေတာင္းဆိုုမႈေတြ အားနည္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ ၾကိဳးကိုုင္ေနခဲ့တဲ့ သမိုုင္းအစဥ္အလာမေကာင္းတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးအစုု လက္နက္ကိုုင္အစုု အင္အားၾကီးအစုုၾကီးဟာ ယခုု အေရးအခင္း အၾကမ္းဖက္မႈမွာ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ အမွန္တရား၏ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုုင္ရ လူထုုေရြးခ်ယ္ခံ အစုုိးရ၏ အလုုိအတိုုင္း လုုပ္ေဆာင္ေနရဲ့လား ဆိုုတာ ဆန္းစစ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုုင္းျပည္ရဲ့ ဦးေဆာင္မႈ အခမ္းက႑မွာ မိမိတိုု႔သာလ်င္ အဓိကေနရာကေန လုုိက္ပါ ဆက္လက္တည္ရွိေနရမယ္ဆိုုတာကိုုသာ တိုုးျမွင့္၀ါဒျဖန္႔ျပီး မိမိတိုု႔အင္အားစုုကိုုသာ ေထာက္ခံ အားကိုုး မီွခိုုၾကဖိုု႔ ႏိုုင္ငံေရးအျမတ္ထုုတ္မႈကိုုသာ ဦးတည္ေနၾကတယ္လိုု႔ ဆိုုခ်င္ပါတယ္။

သည္လိုုမ်ဳိး လက္နက္ကိုုင္ႏိုုင္ငံေရးအျမတ္ထုုတ္ အင္အားစုုၾကီး ရွိေနသလိုု လူမ်ဳိးဘာသာအယူ၀ါဒစြဲ အျမတ္ထုုတ္လိုုတဲ့အင္အားစုုၾကီးေတြကလည္း မိမိတိုု႔ လူမ်ဳိးဘာသာအယူ၀ါဒသာလ်င္ ကိုုးကြယ္ယုုံၾကည္ဆည္းကပ္ လဲေလ်ာင္းရာ၊ မိမိတိုု႔ ေစလိုုရာ ၾကိဳးကိုုင္ရာလိုုက္ပါဖိုု႔ သည္လိုု ကာလ ေဒသ ပေယာဂမွာ အစြမ္းကုုန္ အျမတ္ထုုတ္ဖိုု႔ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတာ သိသာ မထင္ရွားေနေပဘူးလား ဗ်ာ။

သည္လိုု အျမတ္ထုုတ္ေနၾက လက္မည္းၾကီး ေမွာင္ခိုုအင္အားၾကီးေတြကိုု မျမင္သိ မရိပ္မိဘဲ ဘက္လိုုက္မိသူ လူျပိန္းပရိသတ္ၾကီးရဲ့ ဦးတည္ရာဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သင့္ျမတ္ေရး စား၀တ္ေနေရး အေထြေထြ အၾကပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လူတိုုင္း အသိပညာ ဗဟုုသုုတ ျပည့္စုုံ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ျပည့္စုုံေရးသိုု႔ မဟုုတ္မူပဲ လူသားမ်ား အမုုန္းတရားေအာက္မွာ အစိတ္စိတ္အမႊာအမႊာ ျပိဳကြဲေရးသာ ျဖစ္တယ္ဆိုုတာ ဦးေႏွာက္ေလး နည္းနည္းသုုံးျပီး စဥ္းစားမိရင္ ေစ့ေစ့ေတြး ေရးေရး ေပၚႏိုုင္လိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

ရုုရွားမွာ အာဏာရွင္ပူတင္ဟာ မဟာရုုရွားလူမ်ဳိးၾကီးမႈိင္းနဲ႔ သူ႔ျပည္သူေတြကိုု အုုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ တရုုတ္ျပည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ တေသြးတသံတမိန္႔နဲ႔ ပါတီနဲ႔၀ါဒ အက်ဳိးစီးပြားကိုုသာ ေရွ႔တန္းတင္ပါတယ္။ အာဖရိကားမွာ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ႏိုုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုုအစြဲေတြ အကြဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုုင္ေနရပါတယ္။ အေရွ႔အလယ္ပိုုင္းမွာဆိုုရင္လည္း ဘာသာေရးအဓိကဦးစားေပးတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြ အမ်ားအျပားရဲ့ ၾသဇာက ႏိုုင္ငံတကာကိုု ဆန္႔ထြက္လာေနတယ္ မဟုုတ္လား။ အေမရိကားကိုုလည္း ျပန္ၾကည့္ပါဦး၊ စီးပြားေရးသမား အျမတ္ထုုတ္သမား ေဒၚနယ္ထရန္႔ဟာ အစြန္းေရာက္ေတြ အၾကမ္းဖက္ေတြ ေရွးရိုုးစြဲေတြကိုု အသုုံးခ်ျပီး ႏိုုင္ငံေရး အျမတ္ထုုတ္လိုုက္တာ အစဥ္အလာရွိ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြ ႏိုုင္ငံေရးသမားေတြကိုု ေက်ာ္လြန္ျပီး အေမရိကန္သမတၾကီးေတာင္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါျပီ။ လူျပိန္းေတြကိုု အမွန္ေျပာျပီး လမ္းျပမယ့္အစား အမွားေတြနဲ႔ မႈိင္းတိုုက္ျပီး မိမိလိုုရာကိုု ဆြဲလိုု႔ အသုုံးခ် အျမတ္ထုုတ္ႏိုုင္တယ္ဆိုုတာ ႏိုုင္ငံေရးသမိုုင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေရးထြင္းထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တိုု႔ ျမန္မာျပည္ၾကီးနဲ႔ ျမန္မာျပည္သားေတြက အမွန္ေနာက္လိုုက္မွာလား၊ မႈိင္းတိုုက္ထားတဲ့ လမ္းကိုု ေရြးၾကဦးမွာပဲလား။

Comments