ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● သံစဥ္ ဟစ္ေႂကြး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ...

ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● သံစဥ္ ဟစ္ေႂကြး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ...
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၇

Comments