ျမန္မာဒုသမၼတ ဦးဗန္ထီးယူ၏ စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ကုလသမဂၢမိန္႔ခြန္း


ျမန္မာဒုသမၼတ ဦးဗန္ထီးယူ၏ စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ကုလသမဂၢမိန္႔ခြန္း
(ျမန္မာသမၼတရုံး ေဖ့စ္ဘြတ္) မိုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၇

(၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ
ေျပာၾကားသည့္ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္း
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္

သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
အေဆြေတာ္အား (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံႀကီးရဲ႕ သဘာပတိအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းအတြက္ မိမိအေနနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အေဆြေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈေအာက္မွာ ယခုညီလာခံႀကီးဟာ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား၊
မိမိအေနနဲ႔ ဘာသာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမေျပာၾကားမီ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွာ မေန႔က အင္အား ျပင္းထန္တဲ့ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားနဲ႔ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားနဲ႔ အစိုးရအား မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း အခြင့္ ႀကဳံခိုက္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အလားတူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ ကာလတိုအတြင္းမွာ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္တဲ့ အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားခဲ့ရတဲ့အတြက္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ အစိုးရအား မ်ားစြာဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ မွာ မာရီယာ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ကို ႀကဳံေတြ႕ ခံစားေနၾကရတဲ့ ပြာတိုရီကို ျပည္သူမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။

ယခုလိုအင္အား ျပင္းထန္လွတဲ့ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား ေနရျခင္းဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားေနတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပသလ်က္ ရွိပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈဟာ မိမိတို႔ေနထိုင္တဲ့ကမၻာႀကီးကို အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ဒဏ္ဟာ တစ္ကမၻာလုံးအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိေနၿပီး သက္ေရာက္မႈ ပမာဏဟာလည္း မႀကဳံစဖူးႀကီးမားလွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးဒဏ္ေတြကို ထိခိုက္ခံစားေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရႀကီးမႈမ်ား၊ မိုးေခါင္မႈမ်ားဒဏ္ကို မၾကာခဏခံစားေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္မွာ အတည္ျပဳပါဝင္ေၾကာင္း စာခၽြန္လႊာနဲ႔ က်ိဳတိုေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒိုဟာျပင္ဆင္ခ်က္အား လက္ခံေၾကာင္း စာခၽြန္လႊာေတြကို မေန႔ကပဲ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ယခုညီလာခံႀကီးမွာ ဝမ္းေျမာက္စြာ အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ “ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ကမၻာႀကီးေပၚရွိ လူသားမ်ားအားလုံး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့လူေနမႈဘဝ ရရွိေရး-ျပည္သူမ်ားကိုအေလးေပး” ဆိုတဲ့ ယခုႏွစ္ ညီလာခံ ေဆာင္ပုဒ္ကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈရရွိေရးအတြက္ အေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဒီစင္ျမင့္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ အဆုံးသတ္သြားေစဖို႔နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ အေျခအေနေတြကေန အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး ေရရွည္တည္တံ့တဲ့အေျဖ ရွာေဖြ သြားႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရရဲ႕ ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနေတြကို ခ်ျပခဲ့ ပါတယ္။

ယခုတစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသြားပါမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ားဟာ ကမၻာႀကီးက အထူး အာ႐ုံစိုက္လ်က္ရွိေနတဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့ အားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥရပ္အေပၚမွာ ဦးစြာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားလိုပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား၊
မေန႔ကပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ အစိုးရသက္တမ္း ၁၈ လ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရရွိခဲ့တဲ့ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရဆဲ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မၾကာေသးမီက အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအားလုံးမွ ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရမႈမ်ားနဲ႔ ဒုကၡခံစားခဲ့ၾကရမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းနည္းတူ ျမန္မာ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မၽွေဝခံစားရပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က “မိမိတို႔အေနနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွန္သမၽွနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈမွန္သမၽွကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း စစ္ဆင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရာမွာ စစ္ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာၾကရန္၊ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား မထိခိုက္ေစေရးနဲ႔ မလိုလားအပ္တဲ့ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အျပည့္အဝ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထား ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ သဟဇာတ မၽွတမႈရွိေရးတို႔အေပၚ ထိခိုက္ေစမယ့္လုပ္ရပ္မွန္သမၽွကို တင္းက်ပ္တဲ့ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ အညီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြၾကားမွာ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ၾကရတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား၊
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး အစိုးရရဲ႕ ထိပ္တန္းဦးစားေပးကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ ေဒသတြင္း ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား သဟဇာတမၽွတမႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရဟာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေန ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟို ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ျပင္ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့တဲ့ ေျဖရွင္းမႈဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ား အစိုးရကို ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ လူမႈေရးအရ သဟဇာတရွိမႈ ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္နဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ လြယ္ကူတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ မဟုတ္ပါ။ ေဒသတြင္းမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား နားလည္ယုံၾကည္မႈ၊ သဟဇာတရွိမႈေတြ ျပန္လည္ရရွိလာေစမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္လာခဲ့တဲ့ အျပန္အလွန္ မယုံၾကည္မႈေတြ တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မဆိုင္းမတြ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ညီလာခံႀကီးဟာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရရွိခဲ့တဲ့ တိုးတက္မႈေတြကို ကမၻာကသိေအာင္ ေျပာၾကားဖို႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္မယ္လို႔ မူလကေမၽွာ္လင့္ထားခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ARSA လို႔ေခၚတဲ့ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု ရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေတြ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လက္ရွိအေျခ အေနေတြကိုသာ အေလးထားေျပာၾကားရမယ့္အေနအထား ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား၊
အေဆြေတာ္သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိလာၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲကင္း စခန္းေပါင္း (၃၀) ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အကြက္က်က် ၫွိႏႈိင္းၿပီးမွ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒီတိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ARSA အဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့ ပါတယ္။
ဒီတိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အသစ္တဖန္ ျဖစ္ပြားေစၿပီး၊ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈအခ်ိဳ႕၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြနဲ႔ ေဒသတြင္းရွိ အသိုက္အဝန္း အားလုံး အစုလိုက္အၿပဳံ လိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ပါတယ္။ ယခုလို မိမိတို႔ရဲ႕ေနအိမ္ေတြကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈေတြဟာ မူဆလင္မ်ားနဲ႔ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြ သာမကပဲ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီးနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ ရွိေနတာရယ္၊ သူတို႔လည္း ထိခိုက္ခံစားခဲ့ၾကရတယ္ ဆိုတာေတြကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မသိရွိၾကပါ ဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ လြန္စြာ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ တယ္ ဆိုတာကို ရွင္းလင္းစြာ သိေစလိုပါတယ္။ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ ရဲႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္နဲ႔ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ျပႆနာ တစ္ရပ္ဆိုတာ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အေျခအေနေတြဟာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီ ဆိုတာကို ဝမ္းေျမာက္စြာ အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈ ေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ သိရွိရပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမွာ မူဆလင္အမ်ားအျပားဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖက္ကို ဆက္လက္ ထြက္ေျပးေနၾကဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြအေပၚမွာေတာ့ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေပၚမိ ပါတယ္။
အခုလို လူအမ်ားအျပား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းတိမ္းေရွာင္ၾကရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကို မိမိတို႔ ရွာေဖြၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူသိနည္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ မူဆလင္ အမ်ားအျပားဟာ ၎တို႔ရဲ႕ ေနအိမ္မ်ားမွာ ဆက္လက္ေနထိုင္ၾကဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီေတြ ေပးအပ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း မိမိတို႔အေနနဲ႔ သေဘာထား ထပ္တူထပ္မၽွရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ပဏာမလုပ္ငန္းတာဝန္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနဟာ ႐ႈပ္ေထြးလွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟာလည္း ႀကီးမားလွပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ဘက္စုံအမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႔ အသိေပး ေၾကညာလိုပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေလးလတစ္ႀကိမ္ ျပည္သူမ်ားထံ ထုတ္ျပန္အသိေပးဖို႔ တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီအျပင္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္တဲ့ အႀကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးအပ္ေရးဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ လိုအပ္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ား အားလုံး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားအား လက္ခံ ရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာစြာ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရန္ပုံေငြနဲ႔ အရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားကို ခြဲေဝခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ဦးေဆာင္တဲ့ အကူအညီေပးေရး ယႏၲရားသစ္တစ္ရပ္ကို ၾကက္ေျခနီ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ ထူေထာင္ထားၿပီး၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးအပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာ အသိေပးလို ပါတယ္။

ယခု အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရကိုယ္စား ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား ထံမွ မၾကာမီက ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားအတြက္ လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးနဲ႔ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တို႔ဟာ ဒီႏွစ္ ဇန္နဝါရီလနဲ႔ ဇူလိုင္လအတြင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို အသီးသီးသြားေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၾသဂုတ္လအတြင္းက လာေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ ၎တို႔ဝန္ႀကီးဘက္က အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆင္ေျပတဲ့ အခ်ိန္လာေရာက္ေရးကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိၿပီး နယ္စပ္လုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မယ္လို႔ မိမိတို႔ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ ရွိပါတယ္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ကို မၾကာမီက ေျပာင္းေ႐ႊ႕ သြားၾကတဲ့ သူေတြကို ျပန္လည္ေခၚယူဖို႔ ေျပာၾကားမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စတင္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ ထားရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မေန႔ကမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မိမိတို႔အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပန္လည္ လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လက္ခံခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွိခဲ့ပါတယ္။ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံေတြကို အေျချပဳၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား၊
မည္သည့္ပုံစံႏွင့္ အသြင္သ႑ာန္ျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးနဲ႔အတူ တစ္သားတည္း ရပ္တည္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈဟာ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးကို ဆိုး႐ြားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သား ပါတယ္။ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုမဆို မိမိတို႔အေနနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္မႈ မရွိေစေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ရွင္းလင္းတဲ့ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္သတၱ ပတ္ကစတင္ၿပီး ၄င္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကို မ်က္ျမင္လာေရာက္ၾကည့္႐ႈဖို႔ ေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကား သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား၊
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာဝေျပာေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မိမိတို႔ေလၽွာက္လွမ္းရမယ့္ ခရီးရွည္ႀကီးမွာ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ခက္ခဲတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထိခိုက္နာက်င္ေစရတဲ့ သတိေပးခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဒီစင္ျမင့္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့စဥ္ကအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိကဝတ္ဟာ မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနတယ္ ဆိုတာ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
အဲဒီကတိကဝတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမၽွတျခင္း၊ သာတူညီမၽွ အခြင့္အေရး ရွိျခင္းနဲ႔ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း ဆိုတဲ့မူေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေမလမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္လာမယ့္ အဓိက အေျခခံမူမ်ားကို ပထမဦးဆုံး ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံမူ (၃၇) ခ်က္ပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုစစ္မွန္တဲ့တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္ေလၽွာက္ရမယ့္လမ္းဟာ ရွည္လ်ားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲတယ္ဆိုတာကို သိထား ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ အကဲဆတ္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့အေနအထားကို ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာဝေျပာေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ေထာက္ခံေပးၾကဖို႔ကို ပန္ၾကားလိုပါတယ္။

 သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား၊
မိမိရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကို အဆုံးမသတ္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ ရွိပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သဟဇာတရွိတဲ့ ကမၻာႀကီးေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ခိုင္မာစြာ ကတိကဝတ္ျပဳပါေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားရင္းနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ ပါတယ္။

 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။

Comments