ေမာင္ေမာင္စုိး ● အသစ္ျမင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - အပုိင္း (၆)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● အသစ္ျမင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - အပုိင္း (၆)
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သုံးသပ္ခ်က္)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇


● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား
ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿပီးသြားသည္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလာခ့ဲေတာ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနအရ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္ကို တြက္ဆၿပီးျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕(Burma Monitor) ၏ စုေဆာင္းမွတ္တမ္းျပဳမႈမ်ားအရ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ျပင္ဆင္က်င္းပသည့္လတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA အၾကား တိုက္ပြဲ အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ေမလ ၂ /၃/ ၅/ ၆ / ၈/ ၉/ ၁၀/ ၁၃/၁၅/ ၂၂/၂၃/ ၂၄/ ၂၅/ ၂၆/ ၂၈/၃၀/၃၁ ရက္မ်ားအတြင္း အနည္းဆံုးတိုက္ပြဲ ၄၃ ပြဲျဖစ္ပြါစခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္မွ ေလေၾကာင္းအသုံးျပဳ တိုက္ ခိုက္မႈ မ်ားရွိခ့ဲသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္မွ ၁၉ ဦးက် ဆံုး၍ ၁၁ ဦးဒဏ္ရာရခ့ဲသည္။ TNLA မွ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ နမၼတူ၊ နမ့္ဆမ္၊ မန္တုန္၊ မိုးမိတ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ မန္တုန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ၁၁ ရက္၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္ နမၼတူၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ၅ ရက္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁/၂ / ၆/ ၈/ ၁၀/ ၂၀/ ၂၃/၂၄/ ၂၅/၂၆/၂၇ ရက္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တုိ႔စုစုေပါင္း တိုက္ပြဲ အနည္းဆံုး ၁၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ႏွစ္ဖက္က်ဆံုးမႈ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပါ။ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္တုန္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕ နယ္ စစ္ေရးတင္းမာမႈအၾကား ရြာသားမ်ား ေျမစာပင္ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ရြာသား ၃ ဦး ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ရြာသားအမ်ားအျပား တပ္မ ေတာ္၏ ထိမ္းသိမ္းမႈခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈/ ၁၀/ ၁၁/ ၁၂ / ၁၉/ ၂၀/ ၂၁/၂၄/၂၅ ရက္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA ၾကား အနည္းဆံုး တိုက္ပြဲ ၁၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီးက် ဆံုးဒဏ္ရာရစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပါ။ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ မိုးမိတ္၊ နမၼတူ၊ မန္တုန္၊ ကြတ္ခိုင္၊ သီေပါ၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ ေန႔ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာတိုက္ပြဲတြင္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူကို အသုံးျပဳ ခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း အရပ္သား ၂ ဦး လက္နက္ႀကီးထိမွန္ ဒဏ္ရာရခ့ဲသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္လည္း မန္တုန္အနီး တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ခ့ဲရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ေန႔ကလည္း နမ့္ခမ္းႏွင့္ နန္႔ဖတ္ကာၾကားရွိ မယ္ေဆာင္းရြာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တုိ႔ ၂ နာရီခန္႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုး မသိရပါ။ တိုက္ပြဲအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္မႈေၾကာင့္ ရြာသူတေယာက္ေသဆံုးသည္ဟု ဆိုပါ သည္။

ထို႔အတူ ကိုးကန္႔ေဒသ၌လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ MNDAA တုိ႔ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ / ၈/ ၁၀/ ၁၁/၁၉/ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္MNDAA တုိ႔ ဟုန္အိုင္ေဒသ (ေမာ္ထိုက္အေရွ႕ဖက္) တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္မွလက္နက္ႀကီးႏွင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေလ ေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈတႀကိမ္ ေျမျပင္ထိုးစစ္ႏွစ္ႀကိမ္ရွိခ့ဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅/ ၁၆/ ၁၈ ရက္မ်ားတြင္ ကိုးကန္႔ေဒသရွိ "လဗရီက် ိက္" "ရွင္းပိုင္ရိေဟာ္" "ညိဳကြမ္ထန္" ေဒသမ်ားသုိ႔ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခ့ဲသည္။ ႏွစ္ဖက္ က်ဆံုးဒဏ္ရာရရွိမ်ားကို မေဖၚျပပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅/ ၁၅/ ၁၇/ ၁၈ ရက္မ်ားတြင္ ကိုးကန္႔ေဒသ လာပါးက်ဳိင္၊ ေဖာက္က်ဴးခ်န္တုိ႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ၁၀ ဦးခန္႔က်ဆံုးခ့ဲသည္ဟု MNDAA က သတင္းထုတ္ျပန္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇/ ၁၉/၂၀/ ၂၂/ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔ ဖားကန္႔၊ ကာမိုင္း၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲအမ်ားစုသည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ေၾကာင့္ တိုက္ ပြဲျဖစ္ပြားရသည္ဟု KIA ကဆိုပါသည္ တပ္မေတာ္ကေတာ့ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ က်ဆံုး ဒဏ္ရာရ မသိရပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃/ ၄/ ၅/ ၆/ ၉/ ၁၀/ ၁၁/ ၁၆/ ၂၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔ ဖားကန္႔၊ ကာမိုင္း၊ မိုးေကာင္း၊ တနိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ တနိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲအမ်ားစုျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တနိုင္း ေဒသရွိ ေရႊႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ားသုိ႔ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုဆိုသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း KIA ၂ ဦးက်၊ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိၿပီး တပ္မေတာ္ဖက္မွ ၁၇ ဦးက်၍ ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားအရ ေနာက္ထပ္ ၅၀ ေက်ာ္ ေသေၾက ဒဏ္ရာရခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤတိုက္ပြဲတြင္ ထူးျခားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ရွမ္းနီ ပသစႏွင့္ လီဆူး ပသစမ်ား ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁/ ၂/ ၅/ ၆/ ၉/ ၂၀ ရက္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္KIA တုိ႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲ မ်ားသည္ မိုးညႇင္း၊ ဖားကန္႔မန္စီၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး တိုက္ပြဲအမ်ားစုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဒိုလမ္းမအနီးတြင္ ျဖစ္ ပြားခ့ဲပါသည္။ တိုက္ပြဲ အနည္းဆံုး ၁၇ ႀကိမ္ခန္႔ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး က်ဆံုးဒဏ္ရာရစာရင္း တိက်စြာထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိခ့ဲပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး BP ၇၂ ႏွင့္ ၅ ကီလိုမိုင္ခန္႔အကြာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ခမရ ၃၇၇ ႏွင့္ AA မွ ရင္း ၃၀၄ တုိ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ ၁ ဦးအပါ ၄ ဦးက်ဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း ရွိခ့ဲသည္။ AA ဖက္မွ ဒဏ္ရာရသူ ၁ ဦးရွိခ့ဲသည္ဟု AA က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ ရပါသည္။ AA သည္ သူ၏ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ KIA/TNLA/MNDAA တို႔ႏွင့္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တြဲ၍လႈ ပ္ရွားေနရာ KIA/TNLA/MNDAA တုိ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲအခ်ဳိ႕တြင္ AA တပ္ ဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ ပူးတြဲပါဝင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ထို႔ျပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ RCSS/SSA သည္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ RCSS သည္ မူလက TNLA ႏွင့္သာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃/ ၁၄/ ၁၅/ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ RCSS ႏွင့္ TNLA တို႔ၾကား တိုက္ပြဲ ၅ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ / ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ RCSS ႏွင့္ TNLA တုိ႔နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အလားတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ RCSS ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ RCSS က် ဆံုးဒဏ္ရာရမႈမသိရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၄ ဦးက်ဆံုး၍ ၁ ဦးဒဏ္ရာရသည္ဟု RCSS ကထုတ္ျပန္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄/ ၅ ရက္မ်ားတြင္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း RCSS ႏွင့္ TNLA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး RCSS ဖက္မွ ၁ ေယာက္အဖမ္းခံရၿပီးTNLA ဖက္မွ ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာသည္ဟု RCSS မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။၂၀၁၇ ခုႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၄/ ၁၆ ရက္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တိုက္ပြဲ၌ တပ္မေတာ္မွ ၅ ဦးက် ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟုဆိုသည္။ မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္းျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲ၌ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမရွိဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း တပ္မေတာ္ ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းပူအြန္/ မိုင္းပူလုံေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဟို ပုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နမ့္ပါခ်ီးေက်းရြာအုပ္စု၊ မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို RCSS မွ လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပၚ ထြက္လာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

RCSS ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေသာ္ အျခား NCA ထိုးထားေသာ KNU/DKBA/KPC/CNF/PNLO/ABSDF/ ALP တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိပါ။ NCA မထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားထဲမွ UWSA/NDAA တို႔ႏွင့္ ၂၀၁၆ ေႏွာင္းပိုင္းက မိုင္းလားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေရးတင္းမာမႈ အနည္းငယ္ရွိခ့ဲေသာ္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မရွိပါ။ SSPP/SSA ႏွင့္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း တိုက္ပြဲ ၁ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း မရွိပါ။

က်န္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ KNPP/ANC/LDU/WNO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၇ ေဖဖဝါရီလအတြင္း NMSP ႏွင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈအခ်ဳိ႕ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ဘုရားသုံးဆူၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ္လည္း ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းနိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ပေရာက္ေနသည့္ NSCN (K) ႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိပါ။

လက္ရွိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ရွိေသာ KIA/ TNLA/ MNDAA/ AA အဖြဲ႕၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ အဓိကျဖစ္သည္။ ယခုလပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡထပ္တိုးလာသည္မွာ ရွမ္ျပည္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းတြင္ RCSS ႏွင့္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း စစ္ရွိန္ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ မည္သုိ့ဆိုေစၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္သည္ျဖစ္ရာ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ တိုက္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔နိုင္ရန္ တပ္မေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္သည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုပါမည္။ ထိုမွတဆင့္ဆိုရ လ်င္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္သည္ အေရးပါဆဲျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား နာမက်န္းျဖစ္ေစသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါတရပ္ဟု ဆိုရပါ မည္။ H1N1 တုပ္ေကြးေတာ့မဟုတ္၊ စစ္တုပ္ေကြးဟု ဆိုရပါမည္။ တုပ္ေကြးဆို၍ မေပါ့ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုေခတ္ တုပ္ေကြးမ်ားသည္ အသက္ပါသြားတတ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စုိး

Comments